h

Wat voor partij willen wij zijn?

28 november 2015

Wat voor partij willen wij zijn?

De SP is op dit moment de grootste partij op links. Helaas niet omdat links zo groot is, maar omdat andere partijen het slechter doen: wij halen zo'n 12 procent van de stemmen, alle linkse partijen bij elkaar 25 tot 30 procent. Daarmee is een meerderheid om dit land socialer te maken heel ver weg. Ondanks de economische crisis, ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren, kiezen veel mensen nog niet voor een links alternatief. Omdat ze over onze plannen en toekomstvisie weinig horen, omdat ze denken dat een alternatief niet mogelijk of haalbaar is, of omdat ze teleurgesteld zijn in 'de politiek’. Wij zijn op dit moment de enige partij die de potentie heeft om veel mensen te overtuigen dat het wél kan - en dat moeten we dus ook gaan doén.

Door Kevin Levie, SP Rotterdam

Om een links offensief alternatief voor de status-quo neer te zetten, moeten we onbescheiden durven zijn. Fundamentele voorstellen doen op allerlei onderwerpen, die over de volle breedte laten zien naar wat voor maatschappij wij streven. Duidelijk maken dat wij niet gaan voor een procentje meer of minder, of voor behoud van het bestaande - maar voor structurele veranderingen. Scherpe en creatieve acties en campagnes neerzetten op lokaal en landelijk niveau, vanuit een sterkere partij-organisatie. Meer doen aan ideeënontwikkeling, onder andere vanuit een sterker wetenschappelijk bureau. Meer aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en bewegingen en die versterken.

De grootste linkse partij zijn - dat betekent ook een verantwoordelijkheid. Wij moeten de tijdgeest niet alleen volgen, maar ook proberen te sturen. Dat geldt als het gaat om alternatieven voor dominante neoliberale ideeën, of die nu gaan over marktwerking in de zorg, over flexwerk of over de bijstand. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld het vluchtelingendebat of de klimaatcrisis: ook daarover moeten we meer met mensen in gesprek gaan, de discussie aangaan, onze standpunten uitdragen, laten zien wat volgens ons het echte probleem en de werkelijke tegenstelling is. Zo sturen we het maatschappelijk debat naar links. En kunnen we daadwerkelijk het 'motorblok van links’ worden: een partij die een belangrijke spil is in de linkse beweging in Nederland en een paraplu voor iedereen die de wereld wil verbeteren, op welk terrein dan ook.

De afgelopen jaren heeft de SP het niet slecht gedaan, en geen héél grote fouten gemaakt. Maar de partij leek de laatste jaren soms wel vooral door te draaien op routine, zonder veel inspiratie en zonder dat we samen goede nieuwe plannen maakten. Wat goed is aan de SP, is ook de afgelopen jaren gebleven: bijvoorbeeld de duizenden mensen in de afdelingen die zich dagelijks belangeloos inzetten voor de partij, het consequente geluid dat we laten horen tegen afbraakbeleid van dit kabinet. Maar ook de dingen die minder goed gaan zijn gebleven of versterkt: te weinig vernieuwende plannen en acties op veel terreinen, een ledental dat ieder jaar blijft dalen, en de stand van de partijdemocratie en partijcultuur is niet verbeterd. En wie stilstaat terwijl de wereld doordraait, loopt uiteindelijk achter de feiten aan.

Besturen is een middel, geen doel

We zijn een partij die gaat voor structurele veranderingen, niet voor een paar procent meer of minder. Regeren of de grootste partij worden is geen doel op zich of een kwestie van “waar dat kan”, zoals nu in het congresstuk staat. Het heeft alleen zin als we écht iets weten te veranderen.

  • Lees het hele opinie-artikel over de uitdagingen voor de SP naar aanleiding van het congres van 28 november 2015 op Kevin's blog

Meer lezen?

U bent hier