h

SP: (in) beweging voor sociale verandering

24 oktober 2015

SP: (in) beweging voor sociale verandering

Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter SP Zaanstad en bestuurslid van de afdeling SP Zaanstreek, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van algemeen bestuurslid in het landelijk Partijbestuur van de SP. Patrick is marxist en neemt geen blad voor de mond, heeft de mentaliteit van een straatvechter en voelt zich aangesproken door deze uitspraak van de Ierse socialist Jim Larkin: "The great appear great because we are on our knees. Let us rise!"

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

Hier zijn motivatie in zijn eigen woorden:

Nu meer dan ooit hebben werkende mensen – of ze nu wel of geen baan hebben, of ze studeren of leren voor een baan, of ziek of gepensioneerd zijn – een grote sterke partij nodig die hun bondgenoot is in de strijd. En die strijd is niet alleen een strijd tegen onrecht, tegen alle neoliberale waan die afbreuk doet aan menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is ook een strijd vóór een systeem dat de oorzaken van het onrecht wegneemt. Een strijd voor een socialistisch alternatief: een economie gebaseerd op de behoeften van mensen en de toekomst van onze leefomgeving, en niet meer op winst en uitbuiting.

Daarom is het belangrijk om meer concrete alternatieven te ontwikkelen voor de middellange (bijvoorbeeld invoering van een volksbank) en lange termijn (democratisering van de economie).

Alleen zó zetten we onze woede om in oplossingen en blijven we niet hangen in (overigens terechte) morele kritiek. En zo breken we met de heersende ideologie die ons voorspiegelt dat er geen alternatief is voor het kapitalisme als systeem en voor rechtse coalities als cynisch politiek spel.

Deze ideeënontwikkeling geeft ons niet alleen toekomstperspectief, maar werkt ook scholend naar ons kader toe: door debat scherpen we onze ideeën.

Het doel hiervan moet uiteindelijk altijd actie zijn. En met stevig geschoold kader, een juiste politieke leiding, met goede alternatieven voor het kapitalisme, kunnen we van onze partij de grootste politieke organisatie van Nederland maken. Met aansprekende acties en campagnes grote groepen, ook buiten de SP, in beweging krijgen voor sociale verandering.

Binnen en buiten het parlement. Want de kracht van onze fractie is maar zo groot als onze basis: de actieve leden van onze partij, hun inworteling en hun bondgenoten. Op die basis, in theorie èn praktijk, moet de komende periode onze focus liggen.

Daar hoop ik aan bij te dragen!

U bent hier