h

Schulden nemen toe, gemeente plukt samenwoners kaal

16 december 2015

Schulden nemen toe, gemeente plukt samenwoners kaal

Maikel KatHet Nibud constateert dat tweederde van alle huishoudens wel eens schuld heeft en één op de vijf Nederlandse huishoudens met problematische schulden kampt. 
Drie jaar geleden noemden mensen een slordige administratie en te hoge uitgaven als hoofdoorzaak voor de betalingsachterstanden. 
Maar nu komt dat door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten: de hogere eigen bijdragen voor de zorg, een hoger eigen risico en hogere huren.

Bijdrage van raadslid Maikel Kat tijdens het Zaans Beraad van 10 december 2015

En dat is alarmerend want schulden door hogere vaste lasten zijn moeilijker op te lossen.
Het aantal mensen dat zegt door de hoge vaste lasten achterstanden te hebben, is bijna verdubbeld. Een belangrijke oorzaak van die schulden is een daling van het inkomen.

Laat dat nu net in de Narap (najaarsrapportage)  staan: Er wordt 2,9 miljoen minder bijstand uitgekeerd door de inkomensdelernorm ('kostendelersnorm').

Dit raakt dus voornamelijk gezinnen. Het geld wordt dus bij de arme mensen weggehaald en gaat naar... ja waar gaat het eigenlijk heen? In ieder geval niet naar die mensen die het nodig hebben. Die mensen komen alleen maar nog meer in de problemen.

Kunnen we die gelden niet inzetten om de mensen te helpen? Voor juist die mensen die het nodig hebben? Welke mogelijkheden ziet de wethouder? 
En hoe houdt de wethouder rekening met het verwachtte tekort op het budget voor bijstand in 2016, waar nog geen oplossing voor is gevonden. Hoe ziet de wethouder dit?

Daarboven op komt dat van alle Nederlandse huishoudens maar 2,5 procent wordt bijgestaan door professionele schuldhulpverlening terwijl 18% dit nodig heeft.
 Maak die toegang laagdrempeliger en benadruk de positieve kanten ervan.
Maak de wachtlijsten korter en verminder de strikte voorwaarden.
Kleinsma heeft er 100 mij per extra voor uitgetrokken. Laten wij er ook extra voor inzetten.

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen. De totale bijstandsnorm  is 40% + (aantal leden huishouden) x 30%. De normhoogte per persoon is de totale bijstandsnorm gedeeld door aantal leden in een huishouden.

U bent hier