h

Wordt niet boos, maar kom in verzet!

14 december 2015

Wordt niet boos, maar kom in verzet!

Mensen die het niet voor zich zelf kunnen opnemen doordat ze onder druk staan van een werkgever of een gemeente/overheid is voor mij een reden geweest om lid te worden van de SP en te gaan werken voor de FNV.

De tweedeling die onze samenleving dreigt te ontstaan door de vluchtelingen kwestie, daar maak ik mij grote zorgen over. Doordat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt ,er steeds meer kinderen opgroeien in armoede (ruim 500.000), je jaren op een wachtlijst (9 jaar in Zaanstad) staat voor een sociale huur woning, de zorg steeds duurder wordt voor mensen met een klein of midden inkomen, verzorgingstehuizen steeds meer worden gesloten,ouderen aan hun lot worden overgelaten, onzekere contracten en bijna 750.000 mensen zonder baan enz.

De bevolking pikt dit niet meer en de overheid luistert niet. Dan krijg je tweedeling. Want, nee niet de vluchtelingen zijn het probleem maar de VVD en PVDA die niet heeft geluisterd naar het ongenoegen van onze bevolking. In plaats van boos te zijn op de vluchtelingen zouden we massaal in opstand moeten komen tegen dit afbraak beleid. En juist niet wijzen naar de vluchtelingen die niets aan deze problemen kunnen doen.

De SP doet het niet voor de mensen maar met de mensen. Want net zoals bij de bond sta je samen sterk!

Roland van Braam, raadslid

U bent hier