h

Aftrap campagne tegen werken zonder loon

21 april 2016

Aftrap campagne tegen werken zonder loon

De Gemeente Zaanstad heeft 50 mensen geplaatst in leerwerktrajecten in de zorg. Deze mensen mogen (moeten) 6 maanden ervaring opdoen met werken in de zorg met behoud van uitkering, gratis, zonder loon. Op woensdagavond 13 april hebben de FNV en de SP hierover een actie avond belegd in het Brandtweer in Koog aan de Zaan.

Foto: SP Den Bosch / www.zaanstreek.sp.nl

Door raadslid Evert Hartog

De laatste jaren zijn er duizenden mensen ontslagen in de zorg, de werkdruk is enorm gestegen. Er zijn veel mensen werkeloos met ervaring in de zorg. Desondanks vinden de Gemeenten en de zorginstellingen het nodig dat er mensen gratis aan het werk gezet worden die geen ervaring hebben in de zorg. Mensen met ervaring blijven aan de kant staan.

Volgens de SP en de FNV is er sprake van verdringing. De SP heeft daar schriftelijke vragen over gesteld maar de Gemeente ontkent dat er sprake is van verdringing. Mensen die gratis aan het werk gaan, doen werk dat normaal betaald had moeten worden en verdringen mensen die nu in de WW zitten en hetzelfde werk tegen betaling hadden moeten doen. Van de 50 mensen die geplaatst zijn in deze leerwerktrajecten krijgen uiteindelijk slechts 10 mensen een baan tegen betaling. (met een lager loon dan de mensen die de afgelopen jaren zijn ontslagen). De overige 40 mensen staan dan weer met lege handen maar hebben wel gratis 6 maanden gewerkt. Dat moet stoppen.

Op de actie-avond, waar veel vakbondsleden, ervaringsdeskundigen en mensen uit de zorg aanwezig waren, is afgesproken dat we contact gaan leggen met mensen met een leerwerktraject om van hun ervaringen te leren en case studies te kunnen doen. Voorts zal de SP met een agenda initiatief komen in de Gemeente raad, met als doel verdringing van betaald werk door onbetaald werk tegen te gaan. De pers (NHD) was er bij en wil de casuïstiek graag volgen.

Op de onze thema avond van woensdag 18 mei wordt de voortgang van deze actie besproken in het Brandtweer. Iedereen is welkom dus kom ook!

Meer lezen?

U bent hier