h

Een socialistische burgemeester voor Zaanstad: sociaal, groen en strijdbaar

17 mei 2016

Een socialistische burgemeester voor Zaanstad: sociaal, groen en strijdbaar

Willem Croese, sinds de oprichting van de Zaanse SP-afdeling in 1994 actief lid, heeft ook gesolliciteerd op de vacature voor burgemeester van Zaanstad. Willem, een man van het volk, journalist, blogger en vrijwilliger bij diverse instanties, kent de ins en outs van de Zaanse politiek en kent de Zaanstreek van haver tot gort. Hij heeft zich aangemeld omdat hij vindt dat er wat te kiezen moet zijn, en om te zien of iemand van buiten het 'old boys network' echt een kans krijgt. Willem neemt geen blad voor de mond en is voor onversneden linkse politiek in onze ooit rode Zaanstreek. Willem gaat voor een sociaal, groen en strijdbaar Zaanstad! En hij is bereid dat te doen voor slechts een derde van het huidige riante burgemeesterssalaris.

Wat Willem wil

Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord.
Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit.
Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg.
Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt.

Ook in de toekomst is Zaanstad nog steeds een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun een karakter, maar dan wel met voldoende voorzieningen.
Dan is Zaanstad nog steeds een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Is Zaanstad nog steeds een plek waar dingen worden gemaakt, waar men de historie voelt en tegelijk vooruit kijkt, en waar nodig verzet voert tegen afbraakbeleid uit Brussel of Den Haag.
In de toekomst is Zaanstad een gemeente waar de inkomens zijn gestegen, maar waar vooral de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de woonquote zijn afgenomen.
In de toekomst is Zaanstad een plaats met een goed sociaal beleid, waar mensen minder schulden hebben, niet in armoede leven en voedsel- en kledingbanken overbodig zijn geworden en mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, ongeacht de dikte van hun portemonnee. Dàt is mijn stip op de horizon! Dàt is mijn droom, voor mensen, niet voor stenen!

Daarom zal ik mij inzetten als burgemeester van Zaanstad om:

  • Minimaal gemiddeld 40% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten te realiseren. Desnoods door de gemeente zelf te laten bouwen en anders de projecten uit te stellen tot de economie aantrekt.
  • Verdere bezuinigingen op cultuur te stoppen, zoals op De Bieb. Over het Cultuurcluister in Zaandam wordt een referendum georganiseerd. Als het er toch komt, mag het niet tot extra bezuinigingen op cultuurvoorzieningen leiden.
  • Geen avonturen meer te beginnen met nieuwe projecten in het kader van een kleinere overheid en meer 'eigen verantwoordelijkheid'. Laat de gemeente niets beginnen zonder goed onderzoek en testen vooraf. Zaanstad is geen proeftuin voor onbewezen theorieën.
  • Een einde te maken aan de jacht op uitkeringsgerechtigden maar goede begeleiding. Geen vrijwilligerswerk onder dwang maar echte banen met goede arbeidsvoorwaarden.
  • Blijvende steun aan ‘verzelfstandigde’ buurthuizen te regelen om hun exploitatie (huur en beheer) rond te krijgen.
  • Thuiszorgorganisaties aan te pakken die bijvoorbeeld hun personeel dreigen terug te zetten in salarisschalen. De gemeente moet niet sturen op prijs maar op kwaliteit van de zorg.
  • Garanties te krijgen voor de mensen die werken in de sociale werkvoorziening. 
De gemeente wordt zelf een grotere klant van mensen met een beperking (via oa. 'inbesteding') of stelt hiervoor een gemeentelijk dienst in.
  • Een actief jongerenbeleid te ontwikkelen, zodat jeugd- en jongerenwerkers de jongeren kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar hun plekje in de maatschappij.
  • Een Zaans 'groen label' op te zetten voor alle Zaanse overheidsgebouwen, waarbij gebruikers van de gebouwen en bewoners uit de wijk samenwerken in groene duurzaamheidsprojecten.
  • Het verzet tegen het afbraakbeleid uit Den Haag en uit Brussel verder op te bouwen. Ik ben bereid om de confrontatie met Den Haag en Brussel aan te gaan.

In dienst van de inwoners van Zaanstad ben ik bereid dit te doen voor slechts een derde van het geldende salaris (50.000 bruto per jaar, in plaats van 150.000), in een auto van maximaal 10.000 euro (nu 80.000) en zonder chauffeur. Het geld dat ik zo uitspaar, kan worden geschonken aan de voedsel- en kledingbank, buurthuisbesturen, jongerenactiviteiten en acties tegen afbraakbeleid uit Den Haag.

U bent hier