h

SP eist opheldering Zaans thuiszorgbeleid

11 september 2016

SP eist opheldering Zaans thuiszorgbeleid

Evert HartogDe Zaanse SP-gemeenteraadsfractie gaat het opheldering vragen over vermeende fouten in het gemeentelijk thuiszorgbeleid. Vorige week bracht het programma Nieuwsuur onderzoek naar buiten dat is verricht in opdracht van FNV Zorg & Welzijn en is uitgevoerd door Adviesbureau Jurist Wevers. Hieruit kwam naar voren dat 77% van alle gemeenten, waaronder de gemeente Zaanstad, juridisch fout of zeer discutabel thuiszorgbeleid voert. De SP eist opheldering over deze kwestie.

"Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest voor mensen die in de thuiszorg werken en mensen die thuiszorg nodig hebben. Zo ging TSN Thuiszorg failliet en gingen de thuiszorgwerkers en clienten over naar Buurtzorg. Dat leverde onzekerheid en spanning op. Als nu blijkt dat mensen minder zorg krijgen dan ze nodig hebben en waar ze recht op hebben, zoals de was doen, dan moet dit zo snel mogelijk gecorrigeerd en teruggedraaid worden”, aldus SP-raadslid Evert Hartog.

Het onderzoek dat uitgevoerd is door Adviesbureau Jurist Wevers heeft 390 gemeenten onder de loep genomen. De jurist Wevers heeft op vele plekken in het land op succesvolle wijze rechtzaken gevoerd tegen gemeenten die clienten korten op hun thuiszorg. Het gehele onderzoek en de uitkomsten zijn te vinden op de website van de FNV.

U bent hier