h

SP vraagt college om actie tegen verdringing op arbeidsmarkt

29 september 2016

SP vraagt college om actie tegen verdringing op arbeidsmarkt

Voor het zomerreces heeft de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld over het probleem van mogelijke oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Dit gebeurde mede naar aanleiding van het bericht dat er 50 werkervaringsplaatsen waren geschapen in de zorg terwijl er ook veel arbeidsplaatsen verloren gingen in de zorg. Over dit onderwerp heeft de fractie ook een gesprek gehad met ambtenaren.

Foto: Wouter v/d Vegt / www.zaanstreek.sp.nl

Carla Schuddeboom, steunfractielid, stelde deze vragen  op

In de participatiewet en in de Zaanse re-integratieverordening van januari 2015 wordt het probleem van mogelijke 'verdringing' van arbeidsplaatsen zeker genoemd als iets wat voorkomen moet worden. Ook de staatssecretaris besteedt hier aandacht aan. Er is ook sprake van 'additionele' arbeid (zie artikel 5.3, 8.1 en 16.2 van de verordening). Deze begrippen worden echter niet nader uitgewerkt en er wordt evenmin aangegeven hoe het tegengaan van verdringing wordt aangepakt.

De FNV heeft deze begrippen nu verduidelijkt en van criteria voorzien: wanneer is er wel sprake van verdringing en wanneer niet en hoe kunnen we hiertegen optreden Dit alles is neergelegd in een protocol voor gemeenten en werkgevers, dat inmiddels door zeker vijf gemeenten is onderschreven: Den Haag, Rijswijk, Westland, Delft en Midden-Delfland.

Vragen SP

  • Heeft het college kennis genomen van genoemd protocol?
  • Is het college bereid dit protocol ter sprake te brengen in de arbeidsmarktregio?
  • Is het college bereid om zich aan te sluiten bij de ondertekenaars van dit protocol en dit aan de raad en de FNV te laten weten?
  • Is het college bereid om in navolging van dit protocol (artikel 5) te gaan registreren welke leerwerkprojecten er worden aangeboden?
  • Een digitaal meldpunt te openen waar werkgevers, werkzoekenden en werknemers melding kunnen maken van onwenselijke zaken?
  • Een interventieteam in te richten met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten dat actief gaat opsporen of er van verdringing sprake is?
  • Indien het college niet bereid is tot boven genoemde stappen, kan het dan punt voor punt verklaren waarom niet en waar dit eventueel wringt of botst met het huidige beleid?

Meer lezen?

U bent hier