h

SP kan niet akkoord gaan met Ondernemersfonds

13 oktober 2016

SP kan niet akkoord gaan met Ondernemersfonds

Patrick Zoomermeijer
Ten eerste heeft SP moeite met het idee dat overheidsdwang moet worden ingeschakeld waar winkeliersverenigingen te weinig (vrijwillig) aansluitende winkeliers en andere ondernemers hebben. Eigenlijk botst dit met het principe van vrij ondernemerschap. Dat zou sommige zelfverklaarde ondernemerspartijen in deze raad zorgen moeten baren!

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het Zaans Beraad van 11 oktober 2016

Dit voorstel hanteert een methodiek die we niet graag in vergelijkbare situaties zouden zien worden toegepast. Stel bijvoorbeeld dat werknemers die er zelf voor kiezen om niet lid van een vakbond te zijn, wat mág, ook van de SP, dan toch gedwongen lid zouden moeten worden van een vakbond, waarbij de overheid vervolgens de contributie zou innen. Beter zouden de winkeliersverenigingen of ondernemersnetwerken, voor zover ze dat gebrekkige draagvlak zelf als een probleem zien, de hand in eigen boezem steken en onderzoeken waarom er geen draagvlak is voor hun plannen. Dat ze dat niet doen, maakt onze fundamentele kritiek voor de SP des te zwaarder.

Dat brengt mij op het tweede en belangrijkste kritiekpunt: het draagvlak. Dat is er dus niet, of in ieder geval onvoldoende, zo staat ook weer in dit voorstel. De SP spreekt al jaren winkeliers en kleine ondernemers uit het MKB, die helemaal niet gecharmeerd zijn van een ondernemersfonds. Al bij een debat enige jaren terug, toen men dit plan al probeerde aan te zwengelen, bleek dat het vooral een selecte groep van grote bedrijven is die een ondernemersfonds wilden. Toen lieten kleine winkeliers, met name van buiten de ‘A-locaties’, weten er niets in te zien. Zij waren bewust geen lid van een vereniging, omdat zij zagen dat die zich vooral richten op bepaalde, vaak grotere ondernemers op populaire locaties. Dat is vandaag de dag niet veranderd, horen wij van onze contacten in het Zaanse MKB. Dan heb ik het nog niet eens over ZZP’ers en anderen die aangeslagen zullen worden en het gedrocht dat wordt opgetuigd om bijvoorbeeld sportverenigingen hun onterecht betaalde belasting dan weer terug te laten vorderen. Het onderzoek van de ZON zelf is broddelwerk, en toont nog steeds niet het nodige draagvlak aan. Kennelijk zien zij zelf ook in dat dat er niet is, en hebben ze dat daarom niet eens onderzocht!

Overigens, de wethouder gaf over het draagvlak vorige week aan dat hij niet wist hoe de ondernemers die aangesloten zijn bij bestaande verenigingen staan ten opzichte van het Ondernemersfonds. Hij wist alleen wat de ZON hem meedeelde: dat verenigingen, of het bestuur hiervan, hun steun uitspraken. Nou, los van wat de SP dus nog steeds hoort van veel, vaak kleine ondernemers, het blijkt dat de meerderheid van de leden van het Bedrijvencontact Westzaan en Metalektro Zaanstreek en veel ondernemers op de Molletjesveer zich tegen het Ondernemersfonds hebben uitgesproken.

Ten derde hebben wij gezien hoe de lobby voor het Ondernemersfonds heeft geopereerd. Dat geeft ons weinig vertrouwen in het tot stand komen van een stabiel bestuur met draagvlak. De lobby van met name de ZON heeft met haar optreden veel, met name kleinere ondernemers, van zich vervreemd, en veel raadsfracties voelen zich voor het blok gezet.

Dit zijn heel slechte voortekenen voor een plan waarop je dus fundamentele kritiek kunt hebben en waar een groot deel van het MKB niet achter staat. Waar het MKB namelijk niet op zit te wachten is weer een lastenverhoging en allerlei regels, waarvan voor hun en hun werknemers per saldo de opbrengst op zijn best onduidelijk is!

Meer lezen?

U bent hier