h

Klassenstrijd, racisme en uitsluiting

14 december 2016

Klassenstrijd, racisme en uitsluiting

Klassenstrijd en de strijd tegen racisme/uitsluiting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Alleen wanneer man, vrouw, homo, hetero, zwart, blank samen optrekken en samen strijden voor fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk, betaalbare huren, de invoering van het ZorgFonds zonder eigen risico, toegankelijk onderwijs en betaalbare huren, kunnen we succesvol zijn. De SP moet racisme hard veroordelen en de mensen die het treft laten zien dat wij er voor ze zijn!

Daarom wil de SP:
- Samen naar school
- Gemengde buurten en wijken
- Gelijke rechten en plichten van alle Nederlanders
- Beëindigen van vrije arbeidsmigratie en invoering van een vergunningenstelsel

Dit bespreken we op een bijeenkomst op vrijdagavond 16 december in Amersfoort, zie onze agenda

Programma

19.30 Openingswoord door Sandra Beckerman
19.35 Inleiding door Paul Mepschen, cultureel antropoloog, docent en
onderzoeker aan de VU Amsterdam.
19.55 Inleiding door Sinan Çankaya
20.15 Vragen, opmerkingen, discussie nav inleidingen
20.45 PAUZE
20.55 Film Samen NL + inleiding Sadet, TK-lid SP
21.00 Discussie strategie, manifest
21.30 Afsluiting door Ron Meyer, Partijvoorzitter SP

U bent hier