h

Socialistische republiek Nederland

8 december 2016

Socialistische republiek Nederland

De maand december is er eentje van zogenaamde tradities waar nogal wat om te doen is tegenwoordig. Ik zal maar niet te veel lui in het kader van het kinderfeest zwartepieten, alhoewel het prettig is om zonder rassenhaat door het leven te gaan. De kerst komt en dan doen wij allemaal lief en aardig tegen elkaar, dit is ook het moment dat Koning Willem Alexander zijn 'kerstrede' uitspreekt en dan zit driekwart Nederland aan de buis gekluisterd om te horen en te zien wat de beste man te vertellen heeft.

Prikkelende column door 'rode' Willem Croese, bestuurslid en eerder socialistisch burgemeesterkandidaat

In 2015 opende hij zijn verhaal met de volgende zinnen: “Kerstmis geeft ons een moment van bezinning. Door even afstand te nemen van de dagelijkse stroom aan gebeurtenissen, kan duidelijker worden waar we zelf in geloven en waar we zelf voor staan.” En verder volgde nog meer van hetzelfde. Er zijn mensen die beweren dat Kerst een heidens feest is, maar onze Koning adviseert 'het volk' even pas op de plaats te nemen, na te denken over wat men wil en wat men kan verwachten.

Wijze woorden van deze staatshoofd? Wie weet. Staatshoofd? Ja, een koninklijke die door erfopvolging aan zijn titel is gekomen en daar kan die lieverd niks aan doen, want hij heeft hier niet voor gekozen. En toch had Willem Alexander afstand kunnen nemen van de troon. Intussen heeft hij met drie dochters voor erfopvolging gezorgd. Je zult zo moeten leven, klaargestoomd worden voor het koningschap en tegen de buitenwereld mag je niet of nauwelijks jouw mening verkondigen omdat je volgens wetgeving 'onschendbaar' bent.

Wie verzint zoiets? Waarom kwellen wij die man en zijn gezin met deze positie? Omdat wij geloven in sprookjes die bakken vol met geld kosten, geld dat het volk opbrengt. Tegenwoordig is het al heel wat dat je als politieke partij zegt het koningshuis slechts een ceremoniële functie te willen geven en dat de Oranjes zelf hun kosten moeten betalen. Ook dit is een speeltje van het kapitalisme dat graag die malle droom in stand houdt.

Een gekozen staatshoofd oftewel een president lijkt ver weg, maar dat hoeft niet. Twintig procent is monarchist, twintig procent republikein en zestig procent zal het worst zijn. Er ligt dus een groot braak terrein open om een republiek te realiseren en wat mij betreft de 'Socialistische republiek Nederland' zonder kerstrede van een Koning en zonder haat en nijd onder het volk. Nu nog de monarchie afschaffen.

U bent hier