h

Buma's CDA mag wel eens excuses aanbieden

18 januari 2017

Buma's CDA mag wel eens excuses aanbieden

Evert HartogDe architecten van het neo-liberalisme, zoals de liberale econoom Paul de Grauwe en het CDA, zien nu dat marktwerking niet de oplossing voor alle problemen is. De Grauwe pleit nu, in tegenstelling tot vroeger, voor een krachtige overheid. Hij heeft spijt van de nadruk op marktwerking. De befaamde Harvard-econoom Dani Rodrik erkent dat 'we' (hij bedoelt de main stream-economen) te weinig oog hadden voor de nadelen van globalisering. Er is een verschuiving gaande.

Door Evert Hartog, raadslid

Dat is oppervlakkig gezien ook zo bij de Haagse CDA. Van het CDA zie ik reclamespotjes met kritiek op de slechte zorg en de geringe werkzekerheid, terwijl zij daar zelf mede de oorzaak van zijn. CDA-minister Ab Klink, minister van Volksgezondheid tussen 2007 en 2010, heeft het eigen risico ingevoerd, dat nu onbetaalbaar is voor een grote groep Nederlanders.

We herinneren ons Ruud Lubbers nog, die zou aftreden als er meer dan 1 miljoen werklozen zouden komen in de jaren 80. Toen die er waren heeft hij de definitie veranderd zodat hij op het pluche kon blijven zitten.

We herinneren ons CDA staatssecretaris Ennëus Heerma, die verantwoordelijk is voor de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties, begin jaren 90, met de woningbouwcrisis als gevolg.

We herinneren ons Jan Peter Balkenende die ons Nederlanders opriep om langer te werken, later met pensioen te gaan, eeuwig te blijven leren, meer mantelzorg te gaan doen en meer vrijwilligerswerk te gaan doen in het kader van zijn ‘love baby’, de participatiemaatschappij (Big Society). Het recept voor een burn-out, waar nu veel mensen aan lijden.

We herinneren ons de verheerlijking van de VOC-mentaliteit. Dat was de gouden eeuwse mentaliteit waarmee arme drommels in Nederland werden uitgebuit en arme drommels uit Afrika als slaaf werden verhandeld. Daar is het CDA trots op! 

Nu roept deze partij op voor een beter Nederland met minder flexwerk, betere bejaardenzorg zodat we minder mantelzorg hoeven te verlenen en betere normen en waarden. Wij willen de normen en waarden van het CDA niet. Samenwerken in een regering met deze partij is pas mogelijk als het CDA openlijk haar verontschuldigingen aanbiedt voor het verkeerde beleid van de afgelopen decennia, waardoor we nu met de gebakken peren zitten.

U bent hier