h

SP en GL: onderzoek goed voordat er gesnoeid wordt

23 februari 2017

SP en GL: onderzoek goed voordat er gesnoeid wordt

Roland van Braam
De SP en GroenLinks hebben eerder en nu weer deze de week schriftelijke vragen gesteld over bouwwerkzaamheden bij de locatie Fortuinweg in Zaandijk. Nu hebben wij begrepen dat er morgen al begonnen gaat worden met snoeien onder toeziend oog van het RUD provincie Noord-Holland en Groot Eco Groot, kunt u dit bevestigen? Zo ja, dan vragen wij om deze werkzaamheden op te schorten tot de onderzoek resultaten bekend zijn.

Oproep gericht aan verantwoordelijk wethouder Olthof, door SP-raadslid Roland van Braam en Paul Laport (GroenLinks)

Wij hebben eerder onze zorgen uitgesproken over de verschillende broedplaatsen van beschermde diersoorten die hier aanwezig kunnen zijn in dit gebied en te wachten met snoeien, alvorens dit is onderzocht en de resultaten hiervan bekend zijn.

Vleermuizen zijn misschien niet aangetroffen in dit gebied, maar om dit geheel uit sluiten zal een "batdetectorenonderzoek" dit moeten uitsluiten en dit is niet eerder uitgevoerd. Zo een onderzoek kan worden uitgevoerd in maart en dit geldt overigens ook voor voor huismussen.

Nogmaals de SP en GroenLinks maken zich ernstig zorgen over de handelswijze van de gemeente als men over gaat tot snoeien in dit gebied. Omwonenden van de Harpstraat hebben ons gemeld dat er twee nesten (mogelijk eksternesten) duidelijk zichtbaar zijn op terrein en dit komt niet voor in het rapport. Wij verzoeken u dringend eerst zorgvuldig onderzoek te doen alvorens te beginnen met snoeien.

Wij hopen een spoedig antwoord en de snoei werkzaamheden op te schorten.

Update

Werkzaamhedem tot nader order opgeschort!

U bent hier