h

SP luistert naar bewoners over lawaai en fijnstof bij de Coenbrug

23 februari 2017

SP luistert naar bewoners over lawaai en fijnstof bij de Coenbrug

De SP is op zaterdag 25 februari onder het viaduct in Koog aan de Zaan (in de omgeving van de Albert Heijn) aanwezig en gaat de buurten in om van de bewoners rond de Coenbrug te horen hoeveel last zij hebben van de uitstoot van het verkeer. Of om te horen hoe de slaap van de bewoners verstoord wordt door het kaboem-kaboem van de brugklep. Hebben de bewoners last van hun longen of andere gezondheidsproblemen? Zijn de bewoners oververmoeid? Hebben zij ideeën over oplossingen voor het probleem? Of gaat het met hen wel goed, ondanks de voortdurende verkeersstroom?

BEWONERS ROND DE COENBRUG AAN HET WOORD

​Al heel veel jaren is de SP en zijn de bewoners rond de Coenbrug bezig om de milieuvervuiling en het lawaai op het smalste stukje A8 terug te dringen. Al in 2005 vroegen meerder gemeenteraadsfracties, onder leiding van de SP, om maatregelen. Tussen 2005 en nu is dit onderwerp meerdere malen aan de orde geweest. In een laatste poging nodigden de bewoners de kamerleden Smaling (SP) en Visser (VVD) op 29 april 2016 uit om te luisteren en vroegen zij om maatregelen.

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl

De SP gaat langs de deuren bij de mensen om het vehaal uit hun eigen mond te horen!

Inmiddels wordt in opdracht van de gemeente Zaanstad een onderzoek gedaan. Nog steeds zijn de zwaar verouderde geluidsschermen niet vervangen door betere en hogere exemplaren en nog steeds kleppert de brugklep kaboem-kaboem. De situatie wordt onhoudbaar. En hoe zwaar krijgen de bewoners het als de verbindingsweg A8-A9 er straks komt? Het lijkt er niet op dat er een oplossing voor de overlast gevonden is.

Het wordt steeds nijpender in de buurten rond de Coenbrug. Nu het met de economie iets beter lijkt te gaan neemt het verkeer op de A8 toe. En als straks de verbindingsweg A8-A9 is aangelegd, zal het verkeer nog meer toenemen. De Coenbrug zal altijd een flessenhals blijven waar het autoverkeer zich ophoopt.

Op vrijdagavond 10 maart geeft de SP de bewoners rond de Coenbrug de gelegenheid zich uit te spreken over de lawaai- en milieuoverlast die zij ervaren.

Bijeenkomst vrijdag 10 maart in Koog a/d Zaan

Eric Smaling
Op vrijdagavond 10 maart kunnen de bewoners rond de Coenbrug (maar ook alle andere belangstellenden) naar Het BrandtWeer komen om aan de volksvertegenwoordigers van de SP (kamerlid Eric Smaling, de Zaanse gemeenteraadsleden en een Statenlid) hun verhaal te doen over de Coenbrug, de toenemende verkeersdrukte op en bij de brug en de gevolgen van de verbindingsweg A8-A9 voor de verkeersstroom. Ook zullen een of meerdere vertegenwoordigers van de werkgroep A8-Coenbrug aanwezig zijn. De bijeenkomst is om 20.00 uur in Het BrandtWeer, Breestraat 110 in Koog aan de Zaan.

U bent hier