h

Voor wie wordt er nu eigenlijk gebouwd op het VVZ-terrein?

13 april 2017

Voor wie wordt er nu eigenlijk gebouwd op het VVZ-terrein?

Evert Hartog
Voor ons ligt het plan om 381 woningen te bouwen op het Oostzijderveld/VVZ terrein. De bedoeling is om 80 % woningen in het midden en dure segment en 20% sociale huurwoningen te realiseren, en gebruik te maken van warmtenet. Het klopt dat dit plan past in de woonvisie van Zaanstad, waarin wordt gestreefd naar het behoud van de bestaande sociale woningvoorraad en een percentage sociale huurwoningen van 15% tot 50% per wijk. Er zit nog wel ruimte in voor interpretatie, want de Zaanse bevolking groeit, en dan is het de vraag of je niet beter een aantal sociale huurwoningen als een vast percentage van het totaal kunt hanteren.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog op het Zaans Beraad van 13 april 2017

Graag zou ik een gedachte-experiment met u willen doen. In het plan komen 381 huishoudens te wonen. Stel dat je een representatieve groep van 381 huishoudens uitnodigt na te denken over de eisen waar het project aan moet voldoen. Belangrijk is daarbij dat iedereen de kans krijgt er te gaan wonen.

De inkomensverdeling van een representatieve groep is, dat 45% van deze huishoudens een inkomen heeft dat lager is dan de eu doelgroep voor sociale huurwoningen (33.911 eur, bron factsheet wonen Zaanstad 2015) 13 % tussen 33.911 euro en 44.657 euro, de overige huishoudens (43%) verdient voldoende voor een woning in het midden en duurdere segment. Dat betekent dat de betaalbaarheid van woningen erg belangrijk is en zwaar moet meewegen, anders wordt een deel van deze groep buitengesloten. Dat willen we niet, want we streven naar een inclusieve samenleving.

Voldoet het plan aan deze eis van betaalbaarheid? 20% valt zeker in de voor lagere inkomens betaalbare sector, daarnaast valt wellicht nog een deel van goedkopere koopwoningen in de sector die voor mensen met een laag midden inkomen betaalbaar is, mits er een vast arbeidscontract is. Ik lees niets over goedkopere koopwoningen, wel over koop- en huurwoningen in het middensegment. Het ziet er dus naar uit dat een deel, minstens 25% van de 381 huishoudens wordt buitengesloten voor dit project. Dat lijdt tot onvrede. Wij sluiten mensen uit op de woningmarkt en dit plan maakt dat erger. 100 mensen van de representatieve groep haakt teleurgesteld af en is in Zaanstad niet welkom.

Welke agenda zit hier achter? Is het de agenda van bouwend Nederland, die streeft naar een krappe woningmarkt om zo de winstmarges op te schroeven? Is het de agenda van een gemeente die, na 30 mislukt beleid om hogere inkomens te trekken, terwijl het aandeel lagere inkomens nog steeds stijgt, blijft wensdromen? Het is zeker niet de agenda van onze inwoners.

Het verbaast mij niet dat bij de laatste verkiezingen 25% van de inwoners een proteststem heeft uitgebracht op een populistische partij en dat de PvdA, die dit plan verdedigt, is weggevaagd! Dat komt daar van. De zelfkastijding van de PvdA gaat maar door, hoe lang blijft de PvdA wethouder doorgaan met nagels in de eigen doodkist spijkeren? Wij betreuren dat zeer, want de afgang van links raakt ons SP ook en is slecht voor de samenleving.

Dit plan moet terug naar de teken- en rekentafel, zodat het niet alleen in de woonvisie past maar ook bij de behoefte van onze inwoners, zo ondersteunen wij het niet.

U bent hier