h

Brugbediening in Zaanse handen: beter voor veiligheid en personeel

18 mei 2017

Brugbediening in Zaanse handen: beter voor veiligheid en personeel

Roland van Braam
De SP-fractie is blij om te horen dat het col­le­ge heeft besloten om de Zaanse bruggen lokaal, dus in Zaanstad te laten blijven bedienen. Zaanstad gaat dus niet mee­doen met de plan­nen voor een gro­te be­dien­cen­tra­le voor brug­gen in Heer­hugo­waard en gaat de brugwachters dus niet overleveren aan een aanbestedingscircus. SP-raadslid Roland van Braam: "Ik ben blij dat Zaan­stad niet aan­sluit met de be­die­ning bij de pro­vin­cie. En dan voor­al van­we­ge de slech­te ar­beids­voor­waar­den."

Arbeidsvoorwaarden in Zaanstad niet aangetast 

Zo ver­die­nen de brug­wach­ters elders in de provincie Noord-Holland min­der dan bij Zaan­stad en heeft het beveiligingsbe­drijf geen specifieke nau­ti­sche er­va­ring.

Hierover vroeg de SP al eerder aan de Provincie:

Ook zijn de arbeidsomstandigheden een stuk slechter van Trigion en lijkt het wel als je daar in loondienst bent je terug wordt geworpen in de tijd. Op vrije dagen moet je zo snel mogelijk terug bellen als het bedrijf een bericht heeft achtergelaten, toestemming vragen om te verhuizen, vrijwilligerswerk heb je toestemming voor nodig en ziek melden kan alleen tussen 09.00 uur en 09.30 uur. Als je dit je werkgever is dan wil je als provincie toch niet met zo een bedrijf samenwerken.

Veiligheid beter lokaal geregeld

De SP maakt zich zorgen over de veiligheid van brugbediening op afstand en vind het geen goede ontwikkeling als dit tot nog meer grootschaligheid gaat leiden en er zo slecht wordt omgegaan met personeel.

Het voorstel om tachtig sluizen en bruggen (waaronder ook Zaanse) vanuit één locatie op afstand te bedienen vond de SP geen goed plan. Van Braam: "Vooral niet met het drama op de Den Uylbrug in Zaandam nog vers in het geheugen. De inkt van het onderzoeksrapport is pas net droog."

De onderzoeksraad plaatst kanttekeningen bij de tendens tot centralisatie omdat de veiligheid en het menselijke aspect – zowel van de bedienaars als van de weggebruikers – makkelijk uit het oog kan worden verloren bij deze grootschaligheid. Van Braam: "Schaalvergroting leidt tot nog meer complexere systemen met soms onvermoede risico’s."

De SP vindt het een goe­de zaak dat Zaan­stad de re­gie wil hou­den over de ei­gen brug­gen en niet mee­gaat in ver­de­re schaal­ver­gro­ting. En dat is inderdaad duurder, maar met veilgheid marchandeer je niet. Van Braam: ,,Een­ma­li­ge kos­ten van drie mil­joen en een paar ton per jaar. Ik vind dat wel mee­val­len. Geld mag geen rol spe­len bij vei­lig­heid.’’

Meer lezen?

U bent hier