h

Moet alles wijken voor de stenen van het Cultuurcluster?

26 januari 2018

Moet alles wijken voor de stenen van het Cultuurcluster?

Patrick Zoomermeijer
De in deze zaal altijd uitgesproken wens door raad én college was jarenlang dat door de gemeente gesubsidieerde instellingen geen vermogen op zouden bouwen. Uiteraard is het nodig voor alle instellingen en bedrijven om reserves op te bouwen voor slechte tijden en voor grote investeringen, maar hier hebben we het over meer dan dat, namelijk vermogensopbouw. En volgens het huidige staande beleid was dat nooit de bedoeling.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 25 januari 2018

Nog maar een paar jaar geleden voerde deze gemeente een rechtszaak over door Welsaen opgebouwd vermogen, waarvan het college wilde dat de subsidie achteraf werd teruggestort. Dat was weer een nagel in de doodskist van het faillissement van Welsaen. Het was mede hierom dat de huidige subsidieverordening (ASV) werd aangescherpt. En in artikel 2 is de intentie klip en klaar: geen vermogensopbouw. Punt.

Nu opeens wijkt dit college af van haar eigen bestaand beleid. Zonder dit eerst de raad voor te leggen. Daarom dat het college - niet de raad - achteraf snel juridisch advies heeft gezocht om zich in te dekken. En daardoor voel ik mij nu gepiepeld.

Ik kan me nog herinneren hoe verrast de wethouder was bij het begrotingsdebat omdat zij ook wist dat vermogensopbouw tegen de wens van de raad en het college inging. Dat heeft ze dus snel achteraf gefixt met hulp van de juridische afdeling, waarmee ze democratisch genomen besluiten geweld aandoet. En dat schuurt. We zouden onszelf als raad en onze democratische besluitvorming niet serieus nemen als we dit lieten passeren.

De SP wil zeker niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vorig college, subsidie terug gaan vorderen van de betrokken instellingen. Ze handelden Immers in goed vertrouwen. Maar aan de vermogensopbouw, die zonder de subsidie van de gemeente helemaal niet mogelijk was geweest en dus door onze inwoners is betaald, moet wel een einde komen. En het moet ook duidelijk zijn, om open, transparante besluitvorming te waarborgen, dat de uitleg die het college nu geeft aan het afwijken van ons eigen beleid, gewoon niet oké is.

We hebben het creatief omgaan met boekhouding en het negeren van de wensen van onze inwoners deze collegeperiode al te vaak gezien, en dat schaadt het vertrouwen in de politiek.

Daarom dienen wij de motie die oproept tot een onderzoek door de Rekenkamer mede in.

Overigens lijkt dit hele spel wat nu plaatsvindt weer een onderdeel van het hele circus dat is opgetuigd om het Cultuurcluster - het peperdure gebouw - koste wat kost door te drukken. En het argument van de wethouder dat de vermogensopbouw is bedoeld voor het reserveren van middelen voor de verhuizing van de instellingen naar het Cultuurcluster - het ‘sparen voor gordijnen’ noemde ze dat - is gewoon onzin. Niet alleen zijn daar al ander voorzieningen voor, maar de vermogensopbouw vindt al in ieder geval plaats sinds 2011, járen voordat het Cultuurcluster in haar huidige vorm zelfs maar was bedacht. Veel instellingen waren toen nog niet eens van plan te verhuizen!

De SP hoopt dan ook dat dit geen voorbode is van hoe alles moet wijken voor het Cultuurcluster: het Cultuurcluster, áls het er komt in ongewijzigde vorm, een gebouw dat voor tientallen jaren geld zal kosten. Laat de werkelijke kosten van het Cultuurcluster duidelijk te worden, om te beginnen met de vermogensopbouw die de afgelopen jaren plaatsvond.

U bent hier