h

SP: 'De Wandelweg verdient rust'

5 december 2017

SP: 'De Wandelweg verdient rust'

De SP Zaanstreek ging eerder dit jaar langs de huizen aan de Wandelweg in Wormerveer. Over de Wandelweg krijgt en kreeg de SP namelijk veel klachten van de bewoners. Daarom deed de SP Zaanstreek een enquête, waarvan hieronder de uitslag.

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

De vragen:

WOONT U AAN DE WANDELWEG?

Wij belden aan bij vele huizen aan de Wandelweg. Maar we spraken ook mensen aan die zich op dat moment op de Wandelweg bevonden. De meeste personen die we spraken wonen op de Wandelweg. Een aantal gesprekken waren erg uitgebreid en verhelderend.

ERVAART U OVERLAST AAN DE WANDELWEG?

Bijna alle personen gaven aan overlast te ondervinden van de Wandelweg. Slechts twee personen meldden geen overlast te hebben. Dat zeer veel geënquêteerde mensen overlast ondervinden is een hoge score, vooral omdat we niet alle bewoners gesproken hebben (zij waren bijvoorbeeld niet thuis).

WELKE PROBLEMEN ERVAART U?

De bewoners langs de Wandelweg ervaren veel problemen, die doorgaans voor iedereen hetzelfde zijn. Hier de antwoorden, de meest gegeven antwoorden staan bovenaan:

 • Op de Wandelweg wordt (veel) te hard gereden
 • De dagelijkse files zijn een groot probleem
 • Veel geluids- en fijnstofoverlast, geluidsoverlast komt ook van goederentreinen
 • Angst bij het oversteken van de Wandelweg
 • Fietsers vertonen gevaarlijk gedrag, ze fietsen vaak op het fietspad in de tegengestelde richting
 • De Wandelweg is een racebaan is voor motorrijders, ook 's nachts
 • Er zijn te weinig zebrapaden
 • Op de Wandelweg zijn ernstige parkeerproblemen
 • Voetpaden zijn te smal, ook in verband met laad- en losverkeer en busjes, die noodgedwongen van de voetpaden gebruik maken
 • De fietspaden liggen te dicht bij de rijweg
 • Kabels in de weg breken vaak, daardoor moet er teveel gegraven worden, dat veroorzaakt overlast
 • Uitwerpselen van huisdieren liggen vaak op de stoep
 • Te weinig afvalbakken
 • Onrust door uitgaanspubliek
 • Brandweerput in wielspoor

WELKE OPLOSSINGEN ZIET U VOOR DEZE PROBLEMEN?

Wij hebben de indruk dat de bewoners van de Wandelweg en de zijstraten ervan al heel diep nadachten over de oplossingen voor de diverse verkeers- en andere problemen. Er zijn dan ook heel veel suggesties gedaan. Een bloemlezing, de meest gesuggereerde oplossingen staan bovenaan:

 • Maximumsnelheid omlaag
 • ‘U rijdt .... km/u uur’-smiley
 • Flitskasten (voor snelheid en negeren rood verkeerslicht)
 • Eenrichtingsverkeer?
 • Verkeersdrempels
 • Meer controle op snelheid door politie
 • Vrachtwagenverbod in de spits, vrachtwagens alléén bestemmingsverkeer of vrachtwagens omleiden
 • Verkeerslichten ook 's nachts aan
 • Maak van de Wandelweg een 30-km zone
 • Meer zebrapaden en extra voetgangersstoplichten
 • Handhaven op fout- en dubbelparkeerders
 • Inhaalverbod
 • Fietspaden verplaatsen
 • Meer borden die de maximumsnelheid aangeven
 • Woningen beter isoleren tegen geluid
 • Meten van de luchtkwaliteit en de resultaten publiceren
 • Aanleg van de verbindingsweg A8-A9
 • Stoplicht Plein 13 aanpassen
 • Een verkeerslicht t.h.v. Renaud
 • Stoplicht fietsoversteek bij sportschool Big Gym beter afstellen

HOE GAAN WE NU VERDER?

De gemeenteraadsfractie van de SP in Zaanstad en de fractie van de SP in Provinciale Staten van Noord-Holland gaan zich bezinnen over hoe ze uw opvattingen over de Wandelweg zo goed mogelijk voor het voetlicht kunnen brengen om te komen tot minder overlast door deze drukke verkeersader dwars door uw dorp.

Vragen, suggesties of opmerkingen? Wilt u actief worden of op de hoogte blijven?

Via Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter van de SP in Zaanstad of Anna de Groot, Wormerveers lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Mail aan: zaanstreek@sp.nl

U bent hier