h

'Besturen is een middel, niet het doel'

12 januari 2018

'Besturen is een middel, niet het doel'

Patrick Zoomermeijer
Als algemeen partijbestuurslid wil ik, net als in de afgelopen twee jaar, mijn bijdrage leveren aan de leiding van de partij. Voor mij gaat leiding geven in de eerste instantie om idealen en het aanscherpen van ideeën door daarover met elkaar in discussie te gaan. Deze idealen en ideeën staan nooit los van de praktijk, dus niet los van onze acties, los van ons raadswerk of los van de buurtencampagne. Maar de ideeën, gebaseerd op de jarenlange ervaringen van acties in het heden en strijd in het verleden, zijn de basis.

Motivatie voor mijn kandidatuur voor het partijbestuur van de SP

Een dringende taak is ideologische verdieping. Want we zijn de laatste jaren geconfronteerd met een aantal vragen en dilemma’s. Wat maakt de SP socialistisch en niet sociaal-democratisch? Hoe kunnen we nieuwe groepen aan ons binden? Waarom hebben we electoraal niet geprofiteerd van de teloorgang van de PvdA? Hoe ontwikkelen we meer kader? Onder welke voorwaarden is regeringsdeelname een reële optie?

Het partijbestuur is de plek om het voortouw te nemen in het proberen te beantwoorden van deze vragen en zo de partij ideologisch verder te versterken. Zodat we niet vergeten waarvoor de SP ooit was opgericht: niet met besturen als doel, maar als middel. Niet om de scherpe kantjes van het kapitalisme af te halen, maar voor echte sociale verandering.

Ik hoop met mijn ervaring en ideeën weer twee jaar een pittige, nodige en opbouwende bijdrage aan het partijbestuur te mogen leveren.

Patrick Zoomermeijer

U bent hier