h

Scheuren in de muren van de maatschappij

20 januari 2018

Scheuren in de muren van de maatschappij

De moeder strekt de linkerarm uit met een lepel in haar hand om het kind te voeren. Haar aandacht is echter volledig gevestigd op de tablet die zich in de andere hand bevindt. Het lijkt of zij stuurloos de handeling verricht. Een stel bedrijft de liefde terwijl beiden tegelijk op hun eigen smartphone turen. De kunstenaar die deze schilderijen heeft gemaakt wil iets op schokkende manier duidelijk maken.

Door Wim Verhoeven

De Engelse tekst die wordt meegeleverd laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Hierin geeft hij aan dat de mens zich langzaam maar zeker begeeft op het pad van de zelfvernietiging. De homo sapiens heeft geen idee meer wat goed of slecht is. Als artiest meent hij de realiteit zoals hij die ziet door middel van zijn schilderijen te moeten weergeven. Het lijkt een poging om met een bepaald accent de aandacht te vragen.

Toch heeft hij een punt en in algemene zin lijkt het door hem genoemde pad door allerlei ontwikkelingen zichtbaar te worden. De erosie van redelijk sociaal gedrag wordt op sommige plekken duidelijk en komt niet alleen in het gebruik van vuurwerk bovendrijven.

Als je de diepte induikt voor gesprekken is het af en toe of je je hand in een rivier steekt waar piranha’s zwemmen. Een ochtend ergens aan de koffie vliegen woorden als kogels in het rond. Door het beeld dat verschijnt ben ik blij dat we de bewapeningsdichtheid van Amerika hier niet hebben. De gesprekken geven een beangstigend beeld van een surrealistische situatie die de nalatenschap van een vroegere minister van wonen, werken en integratie lijkt te weerspiegelen. Een man hier werkt midden in het veld waar een soort anarchistische sfeer hangt. Hij geeft een dusdanige omschrijving dat ik niet om het woord heen kan. Ondanks aandringen op verbetering lijkt de grenzeloosheid, steeds grotere vormen aan te nemen. Iemand nam mij enige tijd geleden mee naar een privévoedselbankje op een galerij, ontstaan ondanks dat er voor ongedierte was gewaarschuwd.

Een van mijn gesprekspartners die ook in zijn gebied moet letten op wanordelijkheden spreekt in dezelfde trant, waarbij het iemand wijzen op zijn foute gedrag een averechtse uitwerking heeft. Van beschaving naar een prehistorische oplossing van geschillen, waarbij regels niet meer bestaan en bedreiging of mishandeling niet worden geschuwd. Vernielingen zijn aan de orde van de dag. Het lijkt of er een andere wereld voorbijtrekt. Er wordt geklaagd over het gebrek aan handhaving die voornamelijk volgens deze mensen plaatsvindt als de media er aandacht aan schenken. De samenhang in de wijk zoals deze wordt weergegeven doet denken aan een hoop droog zand dat door wind overal wordt heen geblazen.

We zien de politieke mastodonten uit het verleden die verbetering beloofden. Alles zou ‘krachtiger’ worden. Zij verdwenen en lieten een doodzieke patiënt achter. De politiek is te vergelijken met een in zichzelf gekeerd zetels verzamelend monster. De visie lijkt te hebben plaatsgemaakt voor een dynamische vertraging. Iedereen beweegt maar bevindt zich in een donkergekleurde mist. Men weet niet meer waarheen. ( René ten Bos- filosoof)

In een utopische droom heeft men in navolging van China ‘selectie’ bedacht als oplossing voor een mislukt beleid uit het verleden. Deze is erop gericht mensen met een uitkering te weren. Dat is ter verbetering van de kwaliteit van wijken en kan in het licht van de huidige situatie een laatste poging zijn falend beleid te repareren. Het heeft echter ook een donkere kant. Volgens The Guardian van 26 december 2017 wil men in Chinese steden beginnen met ‘reshaping the population’, in feite de samenstelling van de bevolking veranderen. Bovendien wil men ‘strict rules on who can purchase property’, dus ook gaan bepalen wie er iets mag kopen of wonen in de stad. Dit doet sterk denken aan een prins van Oranje die zonder problemen een groot deel van Amsterdam kan bemachtigen.

Selectie roept een beeld op uit het verleden en we kennen de gevolgen.

Column door Wim Verhoeven voor de Koffiekring Zaanstad, een niet-partijgebonden vrijwilligersinitiatief voor mensen die door de maatschappelijke veranderingen worden getroffen. Ook getroffen door
bezuinigingen? Mail Wim! verhoevenkoffiekring@tele2.nl

U bent hier