h

Verkiezingsretoriek PvdA

7 februari 2018

Verkiezingsretoriek PvdA

Roland van Braam
Met verbazing las onze SP fractie de rondvraag van de PvdA over het lerarentekort op Zaanse scholen. Ten eerste is dit verkiezingsretoriek, ten tweede gaan we hier lokaal niet over en ten derde: het lerarentekort is veroorzaakt door landelijk beleid van de PvdA. Opvallend is dat de PvdA met schoolbesturen spreekt en niet met de leraren. Leraren zijn tenslotte de werkpaarden die persoonlijk de bezuinigingen van de PvdA voelen en weten wat er nodig is in het onderwijs op de werkvloer.

Door Roland van Braam, raadslid

Weet de PvdA hoeveel miljoen euro zij tijdens hun regeerperiode hebben bezuinigd? In 2013 was dit landelijk 2015 miljoen euro: ook wel stille bezuinigingen genoemd in onderwijsland. Weet de PvdA wat de gevolgen zijn geweest van deze bezuinigingen? Scholen moesten werknemers ontslaan, in 2012 zijn er in totaal al 13.000 van de ongeveer 133.000 voltijdsbanen in het primair onderwijs verloren gegaan.

En dan gaat de PvdA tijdens de rondvraag stellen, dat leraren met een enorme werkdruk hebben te maken, de klassen te groot zijn en er lerarentekort is. Hoe zou dat nou komen? Door de PvdA en haar bezuinigingen kon het onderwijs veel jonge docenten met tijdelijke contracten niet verlengen.

Waarom heeft de PvdA niet veel eerder aan de bel getrokken? Het is: ‘als het kalf verdronken is gaat men de put dempen’. Door de PvdA hebben we nu te volle klassen en wil de PvdA nu met een doekje voor het bloeden dit op lokaal niveau oplossen en proberen op een makkelijke manier te scoren vlak voor de verkiezingen. Goedkope verkiezingsretoriek! Ze maken zich zeker zorgen over hun bestaansrecht...

U bent hier