h

Open en eerlijk over het Warmtenet

10 maart 2018

Open en eerlijk over het Warmtenet

Nora Swagerman
Er zijn twee redenen om nog voor de verkiezingen tot een besluit te komen ten aanzien van Het Warmtenet. Laat duidelijk zijn, de SP is zeker niet tegen het aanleggen van een warmtenet als daar mee bereikt wordt dan er minder CO-2 uitstoot zal zijn. Maar de redenen zijn nu niet de uitstoot, maar het feit dat de biomassa centrale zijn subsidie misloopt als er voor 1 april geen beslissing is gevallen. En de tweede reden is dat projectontwikkelaars aandringen op besluitvorming.

Bijdrage van raadslid Nora Swagerman tijdens het Zaans Beraad van 8 maart 2018

En dat is jammer, ik had liever gezien dat wij besluiten nemen omdat wij er van overtuigd zijn dat wij de uitstoot willen bestrijden maar dat is nu een neven effect geworden.

Daarbij komt dat het al meerdere malen achteraf gebleken is, dat de kosten van milieu maatregelen vaak op het bordje van de kleine man terecht komt. Denk maar aan het rapport van milieu defensie van maart vorig jaar.

En nu voelt het ook niet goed, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen.

Er staat in het raadsvoorstel dat huurders korting op hun energie rekening krijgen. Maar is dat wel zo? Denk met mij mee: Engie rekent iets hogere aansluitkosten als eerder berekend. De corporaties betalen deze hogere aansluitkosten, (ruim € 7.000 per woning) daarmee kan Engie het Zaans Warmtenetwerk weer betalen. De huurder krijgt welenswaar korting op de energierekening maar de corporaties kunnen ook niet van de wind leven dus
de hogere kosten die zij voor de aansluitingen betalen worden in de huurprijs doorberekend. Kortom de huurder is er niets mee opgeschoten.

Het zelfde gebeurd met de kopers van de nieuwbouw. In het raadsvoorstel staat: "Aansluiten op het warmtenet betekent lagere bouwkosten maar hogere energielasten."

Wil de koper dus wel voor lagere energiekosten gaan, dan zal hij nog extravoorzieningen moeten treffen en dus wordt de koopprijs toch duurder. Maar waarom? Volgens mij zegt het bouwbesluit dat nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn.

Daarnaast weten we helemaal niet zeker of de koper van de lagere kostprijs zal profiteren. Dat hangt van de projectontwikkelaar af.

Daarbij komt dat met de biomassacentrale een contract voor 15 jaar wordt of is afgesloten en dat zij slechts voor 65% aan de vraag kunnen voldoen, de andere 35% moet met gasverwarming opgelost worden.

Wethouder, zijn die percentages gebaseerd op die 2200 woningen en die 600 nieuwbouw woningen? Is dat hun maximale capaciteit? Willen we meer moeten wij dan op zoek naar een andere warmte leverancier? Een ander leidingenstelsels en andere miljoenen?

Ook heb ik eens bij Purmerend gekeken, in 2017 hebben zij € 81.585.= betaald aan compensatie omdat er leverings onderbrekingen waren van meer dan 4 uur. Hoe wordt dat bij ons geregeld?

Dit alles maakt dat wij toch wel wat sceptisch naar dit voorstel kijken.

En helemaal als er in het raadsvoorstel een zinsnede staat: "Om het risico op een negatieve zienswijze te mitigeren wordt er in de communicatie een duidelijke focus gelegd op de voordelen…"

Daar word ik heel verdrietig van! Hoezo een open en participerende gemeente!

Ik stel voor wethouder, dat u die zin direct uit uw voorstel schrapt.

U bent hier