h

Voor een sociaal, groen en rechtvaardig Zaanstad

12 maart 2018

Voor een sociaal, groen en rechtvaardig Zaanstad

Patrick Zoomermeijer
In 2014 was het echt een gemiste kans. SP, GroenLinks en Rosa wilden een links college met de PvdA, maar daar staken de sociaaldemocraten van de PvdA een stokje voor door zelf in zee te gaan met de neoliberalen van D66 en VVD. Het werd dus een rechts college dat als een burgemeester in oorlogstijd 60 miljoen heeft bezuinigd. Wat betekenden die bezuinigingen en dat rechtse beleid nu concreet?

De wachtlijst voor sociale huurwoningen is toegenomen tot 10 jaar. De woonlasten in Zaanstad zijn de hoogste van de Nederlandse grote steden, voor zowel huurders (duurste) als koophuisbezitters (na Delft duurste). Armoede is toegenomen. Zo groeit in Poelenburg 1 op de 3 kinderen nu in armoede op. Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden. Zaanse klimaatdoelstellingen worden niet gehaald, HVC (deels eigendom van Zaanstad) blijft afval verbranden om geld te verdienen en importeert daarvoor zelfs afval uit Engeland. Eenzaamheid blijft een groot probleem, wij komen als SP wanneer bij mensen thuis komen veel mensen tegen die in een isolement zitten, van Poelenburg tot Zaanstad-Noord. De polarisatie tussen bevolkingsgroepen neemt toe, niet iedereen heeft helaas dezelfde kansen: je naam of je kleur maakt jammer genoeg nog veel uit voor je kansen.

Het college beloofde vijfduizend banen, het werden er slechts 700. De werkloosheid is nu stabiel in Zaanstad, maar het aantal bijstandsuitkeringen is enorm gegroeid. Veel WW’ers zijn gewoon doorgestroomd naar de bijstand, en in plaats van meer persoonlijke begeleiding en menselijk contact wordt er door dit college gedreigd met strafkortingen.

Ondertussen is het Cultuurcluster een miljoenenverslindend project dat maar duurder en duurder wordt. Worden er dure huizen gebouwd om hoger opgeleide mensen van buiten aan te trekken, terwijl gewone Zaankanters het nakijken hebben. Zoals met de Rozengrachttoren in Zaandam bij de markt, waarvan omwonenden terecht zeggen dat zij als gewone Zaankanter nooit de dure woningen die daar gebouwd zullen worden kunnen betalen.

Bij de inspraak rond de Rozengrachttoren bleek trouwens dat veel bewoners niet waren betrokken, en dat is weer een voorbeeld van hoe dit college omgaat met inspraak en democrate, om van het referendum over het Cultuurcluster nog maar te zwijgen!

HET IS TIJD VOOR SOCIALE VERANDERING

De meeste mensen zien dingen in hun leven veranderen waardoor hun zorgen en hun lasten toenemen. Dat moet beter en het kan beter!

Andere keuzes dan het oude rechtse beleid zijn mogelijk. Als SP staan we voor een rechtvaardig, bruisend en groen Zaanstad waarin iedereen kansen krijgt en op ondersteuning en een sociaal vangnet kan rekenen!

Dus: pomp geld en energie in vakopleidingen, in onderwijs in het algemeen, in werkgelegenheid, zo veel mogelijk vaste banen, meer sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, investeer in de wijken en niet alleen in het mooi maken van het centrum va Zaandam, in buurthuizen, in racismebestrijding (dat is hard nodig), in de openbare ruimte en het groen, kortom in alles wat voor de inwoners van Zaanstad nodig is en hun omgeving leefbaar maakt.

De SP is óók de stem voor degenen die geen stem hebben. Zoals onze nieuwe partijleider Lilian Marijnissen pas zei: we zijn er niet voor de 10% van de bevolking die twee derde van alle rijkdom bezit, maar voor de 90% die het moet doen met de overgebleven één derde van de rijkdom. De 90%, en dat is Zaanstad niet anders, dát zijn wij: zwart of wit, man of vrouw, jong of oud. Voor jezelf, voor elkaar, voor Zaanstad!

STA OP EN MAAK EEN VUIST

De SP is niet alleen een partij die in de Zaanse raad is vertegenwoordigd, waar de kandidaten van onze lijst onze ideeën namens jullie uit zullen dragen. Nee, socialisten zijn ook in buurten en wijken te vinden: van noord tot en met zuid en van oost naar west, overal waar Zaankanters wonen, werken en leven.

We moeten een vuist maken tegen de gevestigde politiek, en dat doe je samen en zeker niet alleen in de gemeenteraad. Daarom zijn wij niet alleen te vinden op het pluche, wij luisteren naar mensen op school, werk, straat of thuis, daar waar het leven zich afspeelt, wij hebben plannen en ideeën én wij organiseren samen strijd voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen.

De SP zal en was tijdens de campagne te vinden zijn in Poelenburg en Peldersveld, in Krommenie en Wormerveer, in Saendelft. We zullen zij en zij strijden met bijvoorbeeld de Werkgroep A8 tegen de overlast en vervuiling van de A8 die 10.000 mensen in Zaanstad raakt. We gaan bij mensen langs om wat te doen aan hun tochtige schimmelwoningen. Samen!

DE MEEST DIVERSE KANDIDATENLIJST

Om de verkiezingen goed beslagen in te gaan hebben we een zeer diverse lijst, misschien wel de meest diverse lijst van alle Zaanse partijen bij de komende verkiezingen. Met op onze lijst mannen en vrouwen, Hollanders en Turkse Nederlanders, hetero’s en een transgender. Hoogopgeleide kandidaten en anderen met MBO of Havo, student, werkend, gepensioneerd en werkzoekend. Sociaal advocaat of schoonmaker, fabrieksarbeider of ZZP’er. Uit Zaandam en uit Krommenie, uit West-Knollendam en Wormerveer, of uit Zaandijk zoals ikzelf. Van jong (Jasper wordt in mei 18) tot senior (Nora is 74). Onder ons team is praktijkervaring met milieu, onderwijs, buurthuizen, werk en inkomen, cultuur, woningbouw, advocatuur, jongerenwerk, bestuurswerk en besturen, de zorg, anti-racisme… En met nieuw talent zoals Niels en Jasper, en de ervaring van bijvoorbeeld Roland en Evert. Op onze lijst staan Anna, een oud-wethouder en Statenlid en Anneke, een senator (Eerste Kamer). Maar allemaal zijn het mensen met overtuiging, met kwaliteit, kennis en ervaring, bewezen strijders voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Kom op voor een links alternatief op de rechtse politiek die ons de crisis bracht. Stem SP, of beter nog: doe met ons mee voor een sociaal, rechtvaardig en groen Zaanstad!

U bent hier