h

Bomen of kappen met bomen?

25 mei 2018

Bomen of kappen met bomen?

Evert HartogIn het Zaans Beraad van 24 mei hebben GroenLinks, de PvdD, en de SP een agenda-initiatief op de agenda gezet voor het behoud van bomen in onze stad met acht aanbevelingen. Aanleiding was de dreiging van rigoureuze bomenkap op het Verkade terrein en van ProRail langs de spoorlijn.

Hieronder de bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 24 mei 2018 

Agenda-initiatief behoud van bomen

In mijn bijdrage heb ik speciaal aandacht gevraagd voor aanbeveling 3:
Kap bij herinrichting, stadsvernieuwing en onderhoud niet massaal, maar beoordeel per boom of kap nodig is. Zorg dat geen “kaalslag” ontstaat.

In de jaren 70 heb ik honderden bomen gepland rond het terrein van Rote Westzaan, nu bekend als het PontMeyer terrein in Westzaan Zuid. De houthandel was opgekocht en het terrein kwam ruim tien jaar geleden vrij. Parteon zou daar woningen laten bouwen. De projectontwikkelaars vonden dat alle bomen moesten worden gekapt. Daar was veel weerstand tegen, de omwonenden kwamen in opstand. Het mocht niet baten, de bomen werden gekapt. Nu, twaalf jaar later ligt het terrein er nog steeds kaal en verlaten bij, de bomenkap is voor niets geweest. De crisis gooide roet in het eten van de plannen.

Dezelfde taferelen dreigen nu weer rond het Verkade terrein te gaan gebeuren, daar staan bomen en het is voor de ontwikkelaars het makkelijkst om het hele terrein zo kaal mogelijk te maken voor aanvang van de bouw. Voor bomen op openbaar terrein is een bomenkapvergunning nodig, de bomenkapvergunning voor bomen op particulier terrein, zoals het Verkade terrein is enkele jaren geleden komen te vervallen, men kan dus zijn gang gaan. Wat de SP betreft moet dat anders. We moeten leren van de fouten uit het verleden, de luiheid van projectontwikkelaars mag niet beloont worden.

Er moet een hoofdbomenstructuur komen en we stellen voor dat er voor het kappen van vijf of meer bomen altijd een vergunning nodig is. Het maakt voor de boom of het milieu niet uit of de boom op openbaar of op particulier terrein staat.
De vergadering kon niet binnen de afgesproken tijd worden afgerond omdat de wethouder veel weerstand opriep. In de raad tekent zich een meerderheid af voor veel van onze voorstellen.
Wordt vervolgd…….

U bent hier