h

Het Blok - slopen is bezopen?

4 juli 2018

Het Blok - slopen is bezopen?

Evert HartogWoningbouwcorporatie Parteon is in Zaanstad druk bezig met een verbeteringsoperatie voor de sociale woningbouw. Oude woningen moeten energiezuinig worden, de fundamenten van duizenden woningen moeten worden hersteld. Dat is een reusachtige opgave. Soms moet er gesloopt worden omdat woningen onherstelbaar zijn beschadigd door slechte fundamenten. Vaak is sloop onvermijdelijk geworden door achterstallig onderhoud.

Door Evert Hartog, raadslid

Het Blok in Krommenie

84 woningen in het jaren dertig buurtje in Krommenie, bekend onder de naam “Het Blok”, bestaande uit de eerste luxe arbeiderswoningen in Krommenie van de vorige eeuw, moeten volgens Parteon worden gesloopt. Vijf woningen zijn gestut vanwege ernstige funderingsproblemen.

Uit een draagvlakonderzoek onder de bewoners bleek dat bij de 84 woningen 32 huurders tegen sloop zijn en 30 voor. De overige huurders waren al vertrokken (ongeveer 10), of hebben niet meegedaan aan het onderzoek. De wet stelt dat minimaal 70 % van de huurders moet instemmen met de verbeteringsplannen. Dat is niet gehaald.

Volgens de bewoners en volgens de SP heeft Het Blok grote historische waarde. Tijdens een gesprek dat de SP had met de directeur van Parteon, de heer Harry Platte, bleek dat Parteon wel de aantrekkelijkheid van de historische waarde ziet, maar dat het besluit voor sloop al genomen was. Er worden evenveel huizen teruggebouwd in dezelfde stijl. Alle bewoners krijgen een terugkeergarantie. Dat klinkt sociaal maar er zitten wel voetangels en klemmen in de belofte.

Er worden slechts 23 kleine woningen teruggebouwd met lage huur, beneden de aftoppingsgrens van 597,30 per maand. Corporaties moeten passend toewijzen, dus de hoogte van de huur moet bij het inkomen passen. Volgens de huidige bewoners wonen er nu veel meer huurders met een laag inkomen dan 23 in het Blok. Voor de duurdere woningen komen zij niet in aanmerking.

Een woning is geen hoop stenen. Het is een thuis met historische waarde en persoonlijke emotionele waarden. Er zitten herinneringen aan. Bij sloop gaan de historische waarde en de emotionele waarde verloren.

De meerderheid van de huidige bewoners is tegen sloop. De SP steunt de bewoners. Wij vinden de historische en emotionele waarde van groot belang. Wij steunen coalitiepartij ROSA, die een onderzoek (QuickScan) heeft laten instellen naar de cultuurhistorische waarde van de buurt, net zoals in de rode buurt in Zaandijk is gedaan.

Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van cultuurhistorische waard, en die kans is groot want in de Rode buurt in Zaandijk is dat ook gelukt, is er een extra argument tegen sloop.

Wij blijven betrokken bij de bewoners van Het Blok, de posters “slopen bezopen” liggen klaar!

Foto: SP / www.sp.nl

U bent hier