h

SP-Kamerlid op bezoek in Zaandamse Peperstraat

8 oktober 2020

SP-Kamerlid op bezoek in Zaandamse Peperstraat

Op 5 oktober hebben wij samen met de bewoners van de Peperstraat een bijeenkomst georganiseerd met SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

Foto: SP

Verslag door Evert Hartog, raadslid

Voorgeschiedenis

In 2018 werden de bewoners van Zaandam Centrum Oost uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van dit stadsdeel. Bewoners konden in een kantoorruimte aan de Peperstraat hun ideeën aandragen voor de ontwikkeling van de buurt. Er is druk met gele stickertjes geplakt.

Na deze sessies heeft toenmalig stadsarchitect Sjoerd Soeters, die ook het centrum van Zaandam heeft her-ontwikkeld in een soort Zaans disneypark, een plan gemaakt, dat is gepresenteerd aan de raad en aan de bewoners. Na de presentatie aan de raad, en voor de presentatie aan de bewoners kregen de bewoners van de Peperstraat een brief in de bus met de mededeling dat de woningen aan deze straat zullen worden gesloopt.

Dat kwam voor de bewoners als een complete verassing. Er is geen draagvlak voor sloop. Bewoners hebben geen inspraak gehad over wel of niet slopen of een keuze tussen renovatie en sloop. De bewoners krijgen geen recht op gelijkwaardige vervangende woonruimte, alleen op kleinere, duurdere woningen op minder aantrekkelijke locaties. En de gemeente vindt dat ze het goed hebben gedaan omdat het project deel uit maakt van 26 stadsvernieuwing projecten waar het rijk subsidie voor geeft. De bewoners staan in de kou en voelen zich niet gehoord. 

Er is weliswaar een klankbordgroep met bewoners opgericht, die de taak kreeg samen met de projectontwikkelaars en eigenaar Accres Real Estate een sociaal plan te ontwikkelen maar dat is niet gelukt. De bewoners vonden onvoldoende punten van henzelf terug in het plan. Een aantal gezinnen in de straat zit boven de huurgrens en krijgen geen stadsvernieuwingsurgentie en geen recht op een sociale huurwoning. Zij moeten een woning zien te vinden die vergelijkbaar is, maar die kost in de vrije vestiging veel meer dan duizend euro per maand als er al een wordt gevonden, 50 tot 100 % meer dan de huur die zij nu betalen. De overige bewoners, het gaat om ongeveer 122 woningen, krijgen wel stadsvernieuwingsurgentie, maar moeten hun huidige woning, waar soms veel in is geïnvesteerd verlaten. En ook voor deze bewoners is geen gelijkwaardig alternatief, ze gaan er op achteruit in huur, in oppervlakte en in locatie. 

De woningen aan de Peperstraat hebben achterstallig onderhoud, de eigenaar Accres Real Estate heeft nooit enig geld over gehad voor goed onderhoud. De fundamenten en het casco zijn echter nog in prima staat en er is geen enkele noodzaak voor sloop. 

De Gemeenteraad zal dit najaar een besluit moeten nemen over de voorgenomen plannen. De SP hoopt samen met de bewoners de plannen tegen te houden en dringt aan op een alternatief, renovatie van de bestaande woningen en nieuwbouw op de betaald parkeerplaats aan de Peperstraat. Zo komen er meer betaalbare woningen van betere kwaliteit, en de sociale structuur in de buurt blijft intact. Dat is voor iedereen (behalve voor de ontwikkelaar) het beste. 

U bent hier