h

SP-Kamerlid stelt vragen over sloop Peperstraat

14 oktober 2020

SP-Kamerlid stelt vragen over sloop Peperstraat

Hieronder de vragen van SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman aan de minister Ollongren. De vragen gaan over de zorgen van de betroffen bewoners en de SP in Zaanstad over de onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam. Sandra bezocht eerder deze maand de bewoners in de Peperstraat.

Foto: SP / www.SP.nl

1. Bent u bekend met plannen voor de sloop van de Peperstraat in Zaandam? 1) Zo ja, wat is hierop uw reactie?
2. Zaanstad is een van de gemeenten waar al ‘in de geest van de omgevingswet’ plannen worden gemaakt. 2) Op welke wijze is invulling gegeven aan de participatieopgave zoals in het ontwerp van de Omgevingswet is geduid? Wie zijn bij deze plannen betrokken, wat zijn hiervan de uitkomsten en hoe is er invulling gegeven aan het participatiebeleid in dit project?
3. Op welke wijze heeft de projectontwikkelaar de bewoners van de Peperstraat bij hun plannen betrokken en wat was hiervan de uitkomst? Is dit gebeurd voordat een besluit werd genomen over de plannen?
4. Welke rol heeft het gemeentebestuur gespeeld in dit project bij het overeenkomen van de sloopplannen en hoe heeft de gemeente, voorafgaand aan de overeenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeenten, bewoners bij deze plannen betrokken?
5. Vindt u dit een goed voorbeeld van hoe het participatieproces in de Omgevingswet kan worden vormgegeven? Kunt u dit toelichten?
6. Wat is uw oordeel over de wijze van communicatie met de bewoners van de Peperstraat over te geplande sloopwerkzaamheden? Zijn zij volgens u tijdig op de hoogte gebracht van de plannen? Kunt u dit toelichten?
7. Vindt u dat bij dit soort grootschalige projecten bewoners moeten worden betrokken bij het creëren van de plannen, het signaleren van mogelijke knelpunten en het helpen bedenken van mogelijke oplossingen? Is dat in dit geval gebeurd? Kunt u dit toelichten?
8. Klopt het dat bewoners van de Peperstraat pas een jaar nadat Accres / Breevast en de gemeente Zaandam de overeenkomst tekende van de plannen op de hoogte werden gesteld?
9. Is in de aanloop naar deze sloopplannen ook onderzocht of grootschalige renovatie een optie was?
10. Bent u op de hoogte dat veel huurders van de Peperstraat, die niet in aanmerking komen voor de stadsvernieuwingsurgentie, niet de mogelijkheden hebben om terug te keren na de bouw van nieuwe huurwoningen vanwege het gebrek aan voldoende middenhuurwoningen? Bent u bereid om deze problematiek bij de verschillende belanghebbenden aan te kaarten en te zoeken naar een oplossing? Kunt u uw antwoord toelichten?
11. Bent u op de hoogte dat huurders die wel in aanmerking komen voor stadsvernieuwingsurgentie de binding met hun kern verliezen en noodgedwongen in een ander deel van de stad gehuisvest zullen worden?
12. Kunt u toelichten hoe de subsidieverstrekking voor de project precies is gelopen? Vallen deze plannen onder de 20,5 miljoen euro die aan Zaanstad is toegekend onder de noemer van de woningbouwimpuls? (3
13. Wilt u de vragen apart beantwoorden en niet clusteren alstublieft?

zie ook:

1) https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200623_27029128/bewoners-za... peperstraat-hebben-stress-en-buikpijn-van-onzekerheid-hun-huis-wordt-gesloopt-waar- moeten-ze-naar-toe?utm_source=google&utm_medium=organic
2) https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet

3) https://maak.zaanstad.nl/woningbouwimpuls-van-het- rijk?fbclid=IwAR0OqFsScpwFBCcdkDyyAi1guoNtOCEqw9_GhiDRlcElV8ooghBgzCeNWxA

U bent hier