h

SP maakt andere keuzes voor Zaanse begroting

29 oktober 2020

SP maakt andere keuzes voor Zaanse begroting

De afgelopen periode is geen gemakkelijke geweest, dat zal iedereen met ons eens zijn. In een zeer armlastige gemeente, zoals de Rekenkamer deze week nog aangaf, is er sowieso geen vlees meer op de botten. De corona-epidemie kost Zaanstad - volgens het college vandaag - nog eens 4 miljoen.

Algemene beschouwingen uitgesproken in de raad op 29 oktober 2020 door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. Deze algemene beschouwingen zijn mede geschreven door Anna de Groot.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN SP

Erger zijn de menselijke gevolgen: een enorm aantal besmettingen, die vooral in de armste wijken het hoogst zijn. Corona is niet de grote gelijkmaker, maar laat juist pijnlijk en duidelijk zien dat niet de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen: waar mensen meer werken in contactberoepen en kleiner behuisd zijn, wordt de hoogste prijs betaald. 

Ondertussen stijgen huren, groeien wachtlijsten voor sociale huurwoningen, hebben duizenden woningen nog steeds te maken met schimmel en tocht, zijn koopwoningen en een vaste baan voor velen onbereikbaar en verliezen zelfs velen hun baan. En dit alles meer in Zaanstad dan in andere gemeenten van dezelfde omvang. En ondertussen gaan klimaatverandering en de stikstofcrisis gewoon door terwijl een ongekende economische crisis dreigt..

Dan verwachten we dat de stad ook bestuurd wordt op een manier die rekening houdt met die realiteit. 

Maar de SP ziet zaken langskomen waar in dit college veel aandacht voor is geweest, maar waar het vooral veel geschreeuw en weinig wol was:

 • Denk aan het preventief fouilleren in bepaalde wijken. Het levert weinig op en zet bewoners van wijken in een kwaad daglicht. De SP zal zich daartegen blijven verzetten.
 • Denk aan de bedoeling meer mensen vanuit de bijstand naar een baan te begeleiden. Niet gelukt, het aantal uitkeringen groeit.
 • Denk aan het 'in hun eigen kracht' zetten van mensen. Er zijn juist meer mensen afhankelijk van de gemeente, omdat zij het zelf niet kunnen redden. 
 • Denk aan de afnemende solidariteit. Mede door jaren neoliberaal beleid en zijn mensen tegen elkaar uitgespeeld en verdeeld of vereenzaamd en mede dáárdoor neemt de agressie toe.
 • Denk aan de ontspoorde kosten in de jeugdzorg, die zich volgens de Rekenkamer vooral laten verklaren door gebrek aan controle en sturing. 
 • Denk aan de toch al getroffen ondernemers die als het aan het college ligt haar sterk bevochten blauwe zones verliest. Hier gaan de SP en veel andere partijen wat aan doen!
 • Denk aan het beloofde maatwerk voor huurders: heel weinig huurders kregen écht maatwerk. Het gros van de huurders kreeg gewoon een flinke huurverhoging voor hun kiezen. En dat in coronatijd! Maar de SP zal met een voorstel weer een poging doen om de huurders te helpen.

We kunnen uiteraard even stil blijven staan bij wat er wél gelukt is met dit college:

 • Het is gelukt om een aantal grote bouwplannen op de rit te zetten. Overigens wel bouwplannen met nog steeds te weinig sociale huurwoningen, maar dat mag de pret volgens dit college niet drukken. Als SP blijven we oproepen om in de plannen (ook de kleintjes) méér sociale huurwoningen op te nemen.
 • Buurthuizen worden bij de bezuingingen ontzien, al zou er juist meer geld naar toe moeten. 
 • Het is - mede door inzet van de SP - gelukt om de stankoverlast van Olam Cacao aan banden te leggen. Nu nog ammoniakuitstoot van deze fabriek - de zesde grote stikstofuitstoter - omlaag.
 • Het is gelukt om de snelheid op de N246 tussen Westzaan en de A8 terug te brengen naar 80 km/u. Dat is mooi. Maar het is niet gelukt om de snelheid tussen Wormerveer en de A8, ondanks de vele aangenomen moties in de gemeenteraad, terug te brengen naar 80 km/u. Dat is een slechte zaak. Hoe haat het college dit oppakken en wordt de stikstofuitstoot daar ook aan banden gelegd?
 • Het is gelukt om een zogenaamd integraal team in te zetten dat zich bezighoudt met bijvoorbeeld controles op autohandel en asociaal parkeergedrag. En de geplaagde Zuiddijk mag daarbij aanschuiven. Maar de motie 'Maak de Zuiddijk great again' wordt niet uitgevoerd door het college. Daarom komt de SP nu met een amendement, Een amendement moet namelijk wél worden uitgevoerd. 

En natuurlijk heeft de SP weer voorstellen die de gemeente kunnen helpen om veel geld te besparen. Niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook goed voor het behoud van de natuur rond Zaanstad en voor meer geld om ons anticyclisch en sociaal uit de crisis te investeren. Zoals:

 • Een motie om - wederom - de reservering van 14 miljoen voor de A8-A9 te schrappen. Dat geld hoeven we niet te reserveren, omdat het begin van de aanleg van deze weg - alsjeblieft er ooit komt - buiten de reikwijdte van deze begroting ligt. Dat is weer 14 miljoen in de knip!
 • Een motie om - wederom - af te zien van de aanleg van de sportvelden voor De Kraaien op de locatie Fortuin. Misschien kan deze hockeyvereniging gewoon op z'n eigen plekkie blijven, of naar een andere plek. Voor de natuur én voor Zaanstad is het mooi om 5 miljoen extra in op de plank te hebben.
 • Een amendement om de 24-uurs openstelling van de busbrug te schrappen. Het voorstel voor de brug en rondweg Westerkoog hebben een sterk negatief effect op klimaat en natuur. Scheelt ook weer 2 miljoen.

Kortom, de SP staat voor gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Gedreven door deze socialistische en dus sociale visie komen wij met eerder genoemde voorstellen. Voor elkaar, voor de natuur, voor onze toekomst!

U bent hier