h

O,o,o Olam

24 november 2020

O,o,o Olam

In de gemeenteraad van Zaanstad hebben we het al vaker over cacaoverwerker Olam gehad. Olam produceert, naast chocoladeproducten, ook heel erg veel stikstof, zowel in de vorm van NOx (stikstof) als in de vorm van NO3 (ammoniak). Ammoniak is een bedreiging voor de natuur. Als het op de natuur neerdaalt, fungeert het als een meststof, waardoor sommige planten (bramen, brandnetels) beter groeien dan andere planten (vooral de beschermde plantensoorten). Die beschermde planten zijn niet voor niets beschermd. Zij zijn een waardevolle schakel in de biodiversiteit (de verscheidenheid van planten en dieren) en hebben, behalve dat ze plant zijn, hun eigen rol in de natuur.

Foto: Anna de Groot

Boven: Olam-fabrie in Koog a/d Zaan

Tekst en foto's door Anna de Groot, steunfractielid en Statenlid 

In 2019 kwam in het nieuws dat Olam in het ranglijstje van stikstofuitstotende bedrijven van Nederland op een niet zo eervolle vijfde plaats stond. Olam stootte per jaar maar liefst 57.000 kg ammoniak uit. Nu is Zaanstad omringd door Natura 2000- gebieden, gebieden die zwaar beschermd zijn in opdracht van de Europese Unie. Rond Zaanstad liggen de Natura 2000- gebieden Polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Het is eigenlijk een wonder dat er rondom een zwaar vervuilde stad als Zaanstad nog zoveel natuurgebieden zijn. Maar die natuurgebieden zijn ernstig bedreigd, uit een onderzoek van de Universiteit Wageningen van 2017 blijkt dat er tussen de 25% en de 50% teveel stikstof op deze Natura 2000- gebieden terecht komt. 

Anna de Groot stelde er, namens de SP- fractie in de gemeenteraad van Zaanstad, al vele malen mondelinge en schriftelijke vragen over. 

Foto: Anna de Groot

Boven: Guisveld

Olam heeft nooit - ook niet in de tijd dat Olam nog Cacao de Zaan was - een natuurwetvergunning gehad. De mogelijkheid om stikstof en ammoniak uit te stoten was dus altijd onbeperkt. De SP vroeg al eens een keer om handhaving en het stilleggen van de productie. Ook MOB, het beroemde kantoor van Johan Vollenbroek, deed dit. Een paar dagen geleden wilde de provincie tóch een natuurwetvergunning gaan verlenen. Je gelooft het niet, met díe vergunning zal het mogelijk zijn om in plaats van 57.000 kg (dat al veel te veel is) per jaar 80.000 kg ammoniak uit te stoten. Daar gaan we niet mee akkoord! Daarom stelt Anna de Groot, die zowel in de SP- gemeenteraadsfractie in Zaanstad als in de SP- statenfractie zit, in beide gremia vragen. Maar daar blijft het uiteraard niet bij. We gaan door!

O,o,o, Olam en o,o,o, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit kán niet en mág niet. De natuur moet beter beschermd worden! En dat Olam nu (veel) meer ammoniak mag uitstoten dan voorheen, maakt dat de natuur achteruitgaat.

De strijd tegen Olam en tegen de stikstof gaat verder. Volgende keer nemen we de gezondheidseffecten van Olam onder de loep.  

U bent hier