h

SP en andere Zaanse partijen “Voor 14!”

26 november 2020

SP en andere Zaanse partijen “Voor 14!”

Actiegroep Zaanse Bijstand vraagt of de Zaanse gemeenteraad om hun wens deelt om het Wettelijk Minimumloon te laten stijgen naar € 14, met daaraan gekoppeld de uitkeringen. De groeiende armoede in Nederland is een groot probleem voor een steeds groter wordende groep en dat geldt ook in Zaanstad.

Foto: FNV

Als politieke partij word je daar in de Raad en het Zaanstad Beraad regelmatig mee geconfronteerd. Als je dan als plaatselijke politiek geen structurele maatregelen kunt nemen, is dat heel vervelend. Daarom heeft de Actiegroep Zaanse Bijstand zich aangesloten bij de landelijke FNV Campagne voor 14. (#14). Inmiddels hebben al veel landelijke partijen zich uitgesproken voor een hoger minimumloon. Nu ook de Zaanse SP, ROSA, PvdA, Partij voor de Dieren, het CDA en hopelijk meer partijen!

Ook wij weten dat lokale politiek niet aan inkomenspolitiek kan doen. Dat wordt in Den Haag gedaan. Maar ook de leden van de SP en ROSA in Zaanstad merken dat Den Haag de gevolgen van bezuinigingen in het verleden niet herstelt. Terwijl je wel te maken hebt met armoede, ontstaan door het te lage minimumloon, de te lage uitkeringen en nog extra de armoede die ontstaat door alles wat er mis kan gaan met Belastingtoeslagen. 

Dus de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het armoede probleem komt steeds terecht bij de gemeentelijke overheden. En dus ook bij de Zaanse raad. De gemeente heeft een zorgplicht richting hun inwoners en ook jullie proberen met allerlei regelingen te voorkomen dat mensen (verder) in armoede en schulden belanden. Terwijl je geen zeggenschap hebt over de belangrijkste oorzaak van het probleem.

De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke budgetten steeds meer onder druk komen te staan. Nu komt daar de crisis bij, die nieuwe verantwoordelijkheden bij de gemeente neerlegt terwijl inkomsten uit belastingen en andere bronnen opdrogen. Een verhoging van het minimumloon pakt het structurele probleem aan en kan daardoor de druk bij gemeenten verlichten.

Daarom vragen we samen met de SP en vele anderen Zaanstad om toch de Gemeenteraad van Zaanstad een gebaar te laten maken. Daarom dienen zij een motie in, zodat de inwoners van Zaanstad kunnen zien dat ook paritijen in hun Gemeenteraad willen dat er een einde komt aan de armoede in deze stad. 

Uiteraard hopen we op een meerderheid in de Gemeenteraad!

https://www.voor14.nl

U bent hier