h

Wat kost de busbrug nu echt en wat levert het op?

4 november 2020

Wat kost de busbrug nu echt en wat levert het op?

De SP heeft eerder ingestemd met 24 uur openstelling van de busbrug. Maar wel kanttekeningen geplaatst en voorwaarden. Met name het draagvlak van bewoners WesterKoog vinden wij erg belangrijk. Zij krijgen per slot van rekening de grote hoeveelheid verkeer te verwerken in hun wijk. Dat zij zich zorgen maken over de veiligheid is dan ook terecht, als de busbrug 24 uur open gaat.

Door Roland van Braam, raadslid

Uiteraard ziet de SP ook de belangen van bewoners Westerwatering en de ergernis om uit hun wijk te komen met de auto. Maar de SP vindt het belangrijk om daarbij de veiligheid in het oog te houden. Veiligheid is het belangrijkste en niet wat de snelste manier is van A naar B.

Belangrijke voorwaarden valt te lezen in de stukken, is de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Als de busbrug permanent open gesteld wordt en er 12.000 voertuigen per etmaal door de wijk Wijk Westerkoog gaat. Met name over de rondweg en daar ook dagelijks fietsers en voetgangers door heen gaat. En dan niet te vergeten alle zijstraten die ook moeten aansluiten op de rondweg. Dan vraagt de SP zich af of dit nog verantwoordelijk is en veilig kan. Volgens ons gaat dit tenkoste van de leefbaarheid en veiligheid want beste raadsleden wij willen toch geen tweede Dorpstraat?

Met een toename aan bouwontwikkelingen in Westerwatering, zal er een toename ontstaan aan voertuigen dat Westerkoog niet meer aan kan. Hiermee is volgens de SP het plan niet toekomstig bestendig.

Het is een doekje voor het bloeden en kapitaalvernietiging wanneer we op deze wijze door gaan met de ontwikkelingen in WesterKoog.

In het MKBA valt ook te lezen (blz 4) dat met aanpassingen aan de rondweg en permanente openstelling busbrug, dit de gemeente tussen de 25 en en 50 miljoen gaat kosten. Hoe kijkt de wethouder tegen deze verwachte kosten?

Er zijn teveel haken en ogen als we doorgaan met de plannen zoals voorgesteld. Terwijl er betere toekomstbestendige mogelijkheden liggen voor zowel de Wijk Westerwatering als WesterKoog.

Daarom komt de SP met een amendement om geen 2 mln uit het investeringsfonds op te nemen ten behoeve van het voorkeursalternatief.

Het is weggegooid geld en heeft een buitengewoon negatief effect op maatschappelijke kosten en baten en klimaat en natuur.

Het voorstel van MKBA om het realiseren van de Westerkoogweg intergraal onderdeel te maken van aansluiting A8 lijkt de SP een goed plan. Op deze manier kan je het ook onderdeel maken om de noord-zuidverbinding ten westen van het spoor te verbeteren. En zoals in het MKBA rapport staat komen er dan wellicht aanvullende financiële middelen beschikbaar vanuit het rijk. Hoe kijkt de wethouder aan tegen dit voorstel van MKBA? En horen wij ook graag de reactie van de wethouder op het gehele MKBA rapport?

U bent hier