h

Raadsleden Zaanse SP: Voor een brede linkse partij!

9 december 2020

Raadsleden Zaanse SP: Voor een brede linkse partij!

Wij, de drie Zaanse raadsleden van de SP, spreken ons uit tegen de landelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in onze partij, die tot een climax kwamen in het effectief opheffen van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. De verschillende opvattingen waren en zijn niet noodzakelijkerwijs onoverkomelijk en we hadden de discussie daarover op inhoud beter kunnen gebruiken om onze partij er ideologisch sterker uit te laten komen, in plaats van de SP te verzwakken, zoals nu helaas is gebeurt.

Wij vinden dat de meningsverschillen van het partijbestuur met ROOD beter in een geest van verzoening uitgepraat hadden kunnen worden in plaats van aan te sturen op confrontatie. Dat heeft de afdeling van de Zaanse SP ook bepleit op de laatste partijraad, samen met vele andere afdelingen. Dat kan nog steeds, als het partijbestuur daar voor open staat.   

Wij geloven namelijk dat in een gezonde partij heel goed diverse opvattingen kunnen bestaan, zo lang ze maar overeenkomen met onze kernwaarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is juist goed als diverse opvattingen en ideeën in debat aan elkaar worden getoetst binnen onze partij en zo de ontwikkeling van een veelomvattende visie over waar wij met de maatschappij heen willen wordt gedragen door het hele kader van de partij. Een grote alomvattende visie, een groter verhaal, is iets waar de SP al jaren naar snakt, en die niet bedacht kan worden door een kleine groep mensen, en ook niet afgeremd moet worden, maar van onderop moet komen en moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Wij zien dat het ontbreekt aan permanente structuren waar alle leden - dus niet alleen afdelingvoorzitters (of hun vervangers) - ook tussen congressen door met elkaar in gesprek kunnen en vooral mogen gaan over wat voor ons socialisme is in de 21e eeuw. Nu zijn er alleen de congressen waar de spreektijd één of twee minuten bedraagt en vooraf leden over afdelingsgrenzen heen nergens hun ideeën kunnen delen, zoals op een online forum of in de Tribune of Spanning. De partijraad is er alleen voor de voorzitters, waar één persoon soms honderden leden moet vertegenwoordigen.

Wij hebben geleerd dat linkse partijen elders, juist zo dynamisch zijn en groeien tijdens spannende tijden, doordat ze broeien van debat en ideeënstrijd. Denk aan Die Linke in Duitsland met zijn georganiseerde platformen. Of aan het Volksfront van Salvador Allende in Chili (omvergeworpen in de CIA-gesteunde coup in 1973) of de diverse vleugels binnen de Democratische partij in de USA, waar ook plaats is voor radicaal-linkse geluiden als van Alexandria Ocasio-Cortez en Bernie Sanders. En tot voor kort bij de altijd al door diverse stromingen bevolkte Labour-partij in het Verenigd koninkrijk. Tot voor kort, dat wel, want ook daar zijn kritische geluiden verstomd door de aanval op Jeremy Corbyn, die de afgelopen jaren juist tienduizenden jongeren bij de partij had weten te betrekken!

Wij vrezen dan ook dat de aanval op de jongeren van ROOD mede ingegeven is door de wens om de SP zo snel mogelijk aan een regering te laten deelnemen, zelfs als dat met de VVD is. De SP heeft bij eerdere verkiezingen al de prijs betaald voor ‘regeringsgeilheid’, en ROOD heeft daar zich afgelopen juni tegen uitgesproken. Een radicale opvatting die een jongerenorganisatie past, als horzel in de pels van de ‘moederpartij’. Een opvatting (niet ten koste van alles meeregeren), die wij ook delen met ROOD. En die uitgebreid en op het scherpst van de snede in onze partij besproken dient te worden, op alle niveaus! Onder welke voorwaarden meeregeren en met welke doelen?

Wij zien door het optreden van het partijbestuur op dit moment weinig ruimte voor dit gesprek.

Wij denken dat de partij zichzelf al enige jaren terugtrekt op een eiland met een oprukkende zee die wat we nog aan houvast hebben steeds verder afkalft. We sluiten ons steeds meer af van voor socialisten relevante bewegingen en strijdtonelen, zoals de antiracismebeweging, vrouwenstrijd, de milieubeweging en nu jongeren in het algemeen. Daarmee isoleren wij ons, worden we kleiner, verliezen we de invloed van nieuwe bewegingen. 

Wij zijn voor een open partij, die niet bang is om de discussie aan te gaan. Een energieke partij die zich niet opsluit in het idee van ‘moeten meeregeren’. Een partij die kritische leden en een grote minderheid met respect benaderd en niet zwart maakt, belachelijk maakt of zelfs effectief royeert. Waar we kameraadschappelijk met elkaar omgaan en neoliberalen als onze vijand zien, en onze broeders als kameraden waar we stevig van mening mee verschillen. 

Tegen een monolitische en gesloten partij. En vooral vóór een in alle emancipatiebewegingen gewortelde brede linkse partij die relevant is, een lonkend perspectief biedt en op zijn Zaans gezegd 'reuring en bekaiks' trekt!

Getekend,

Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter SP Zaanstad 

Roland van Braam, raadslid SP Zaanstad

Evert Hartog, raadslid SP Zaanstad

Zaanstad, 9 december 2020

U bent hier