h

SP’ers in heel Noord-Holland: Stop de oude politiek van de bestuurderslobby

19 april 2021

SP’ers in heel Noord-Holland: Stop de oude politiek van de bestuurderslobby

Het is een wonderlijk en misplaatst plan. Terwijl landelijk openheid en transparantie in het bestuur wordt bepleit, komt uit onze regio een voorstel om een ondemocratische bestuurdersclub te versterken, dat gaat lobbyen in Den Haag en vooral in Europa. Tenminste, dat willen bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met als voorzitter de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij en haar collega’s spiegelen zich graag aan grote Europese steden als Londen of Parijs. Het belooft weinig goeds. Bestuurders pakken meer macht, bewoners hebben het nakijken.

Maar gemeenteraden moeten hun democratisch mandaat en hun kiezers niet loslaten om plaats te maken voor een lobbyclub van bestuurders en bedrijven. Voorzitter Halsema en haar Herenclub van regionale bestuurders doen er dan ook goed aan deze weg niet in te slaan. Meer openheid, meer transparantie en meer democratie zijn de credo’s van nu. Dat betekent niet meer, maar juist minder bestuurlijke lobby.

U bent hier