h

Actie tegen vervuiling Bokashi pas na aandringen...

20 mei 2021

Actie tegen vervuiling Bokashi pas na aandringen...

De SP is zwaar teleurgesteld over de wijze waarop de wethouder de klachten van onze inwoners heeft afgehandeld en de slechte communicatie hierover. Ook zijn we zeer ontstemd dat er niet gereageerd is op de brandbrief van de SP en LZ, zelfs niet dat de brief ontvangen is. Wij zijn blij met de twee memo's van de wethouder, maar daar hebben we hemel en aarde voor moeten bewegen, nadat een interpellatiedebat over Bokashi zich aankondigde.

Bijdrage door SP-raadslid Roland van Braam tijdens het interpellatiedebat bij de raadsvergadering van 19 mei 2021

En daar zit ook onze zorg, de wijze maar vooral de tijd die er overheen is gegaan, voor er een reactie kwam van het college. Het is een schoffering naar onze bewoners, die alle langere tijd klaagde over het uitstrooien van Bokashi en uiteindelijk gingen inwoners zelf de troep opruimen van de gemeente. Door de late aktie van de wethouder is er onnodig veel gif en andere  vervuiling gestort op groen velden in wijken en op recreatie velden. Er is onnodig veel troep en gif in de grond verdwenen waar allemaal flora en fauna last van hebben. Misschien wel onherstelbare schade voor de langere termijn.

Er is een stuk weide in de Jagersplas waar een dikke gefermenteerde laag Bokashi ligt waardoor saneren noodzakelijk is. De laag is zo dik dat het gras eronder is verstikt en al het ander wat eronder groeide. Het hele nut van Bokashi is gewoon zinloos. De hele Jagersplas stikt het van de molshopen en die zitten er omdat het vruchtbare grond is. Om daar Bokashi te strooien is totaal zinloos. Geef het spul aan akkerbouwers of heemtuinen, maar stop met dit zinloze experiment!

Twee moties naar aanleiding van het debat met Wethouder. Omdat hij niet aantoonbaar kan maken dat hij in control is over de organisatie en enkel heeft over een lerende en verbeterende organisatie. Hij kon op geen enkele manier uitleggen hoe hij de communicatie naar inwoners kan verbeteren of naar de raad. Kortom een slecht voorbereide wethouder op het interpellatiedebat Bokashi.

1. Moties van Treurnis tegen wethouder slegers (CDA). Indieners SP, LZ, DZ en PvdD.

2. Motie verbetering proces Bokashi. Indieners SP, LZ, DZ en PvdD.

Beide moties hebben het niet gehaald. 

U bent hier