h

Interpellatie-debat betreffende Bokashi

6 mei 2021

Interpellatie-debat betreffende Bokashi

Zaanstad is al lange tijd bezig met de zogeheten bokashi-methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gefermenteerde plantenresten. Enkele weken geleden kwamen er steeds meer klachten van bewoners over deze methode en dan met name over de vervuiling (plastic, blikresten, mondkapjes enz.) die in het “compost” zit.

Er zijn door verschillende politieke partijen technische vragen gesteld en is er een brandbrief naar het college gestuurd met de oproep te stoppen met deze methode, tot het in de raad is besproken.

Tot op heden hebben wij nog geen enkele reactie kunnen vernemen van het college, ondanks de grote zorg onder de raadsleden en inwoners over deze bokashi-methode.

Graag bespreken wij met het college onderstaande vragen:

1. Hoe kan het dat er, ondanks alle onrust onder bewoners en vragen vanuit de politiek, tot op heden geen antwoord is gekomen van het college?

2. Hoe gaat het college voorkomen dat vervuilde bokashi weer uitgestrooid gaat worden?

3. Waarom is er besloten om toch door te gaan met deze methode, ondanks de vele klachten?

4. Hoe kan het dat de wethouder beterschap beloofd heeft in de zin van schone bokashi, maar dat er toch nog veelvuldigd (ernstig) vervuilde bokashi over Zaanstad uitgestrooid wordt?

5. Waarom laat het college via de woordvoerder weten: ‘dat er meer plastic in zit dan verwacht’? Hoe kan het dat de gemeente Zaanstad het blijkbaar acceptabel vindt dat er plastic (en om nog maar over ander troep te zwijgen) in de bemesting zit?

6. Waarom denkt het college dat de vervuiling in de bokashi op te lossen valt door medewerkers in te zetten om het afval er na bemesting tussenuit te vissen, waardoor de verspreiding van kleinere plastic en blikdeeltjes evengoed doorgaat?

7. Geconstateerd is dat daags na het uitstorten van vervuilde bokashi ook nog gemaaid wordt. Het verspreide afval is daardoor nog versnipperd ook. Toen de maaier hierop werd bevraagd gaf hij aan dat hij ‘een opdracht had gekregen’. Waarom grijpt het college niet in, zodat er even niet gemaaid wordt na verspreiding van bokashi met vervuiling, waardoor afval-versnippering kan worden voorkomen?

8. Welke vergunning(en) zijn wettelijk vereist voor de verspreiding van bokashi? Sinds wanneer heeft Zaanstad de vergunning(en)? Is het wettelijk toegstaan bokashi te verspreiden die niet zuiver bestaat uit plantresten?

Namens de SP, Roland van Braam

Namens LZ, Marianne de Boer-Doeves

Namens Rosa, Mariska Schuttevaer

Namens DZ, Juliëtte Esmée Rot

Namens PvdD, Melchior Mattens

U bent hier