h

College, herstel vertrouwen in de politiek, luister naar mensen en niet geld

17 juni 2021

College, herstel vertrouwen in de politiek, luister naar mensen en niet geld

'De molen op de wind houden', dat klinkt echt Zaans. Maar in deze Voorjaarsnota en bij dit college betekent dat niet veel meer dan alles bij het oude laten. Dus veel geld uitgegeven aan kostbare zaken waar veel inwoners van onze stad weinig aan hebben. Voor de SP ligt dit als een molensteen op het hart.

Dit is de korte versie van de Algemene Beschouwingen van de SP zoals voorgelezen op 17 juni 2021. Lees de complete versie hier!

Zo worden er betaalbare woningen beloofd, maar de voorraad sociale huurwoningen is kleiner geworden, en de vrije sector en koopwoningen zijn belachelijk duur. Zaanstad bouwt vooral dure woningen: in het Zaans Pijl, Brokking aan de Zaan, de Zaanse Oever. Om dat te compenseren zegt de SP: meer sociale huurwoningen in de andere nieuwbouwwijken en snelheid maken!

Hoe zou het nou toch komen dat zoveel inwoners van Zaanstad het vertrouwen in 'de politiek' en hun gemeentebestuur verloren hebben? Hoe komt het toch dat onze inwoners denken: "je rommelt als een molen, maar ik zie geen meel?". Dat is omdat Zaanstad steeds de molen naar de wind keert. De koers van Zaanstad is een neoliberale. Steeds weer wordt meer geluisterd naar de mensen met een grote mond en grootse plannen die koersen op eigen voordeel, dan naar de mensen die noodgedwongen moeten zwijgen. Murwgemaakt en moegebeukt. 

De bewoners van de Peperstraat lopen niet met molentjes, maar met spandoeken. Gelukkig nog strijdbaar en niet moe. Ze vechten tegen bezopen sloopplannen en gebrekkige inspraak door de projectontwikkelaar, waarmee het Zaanse college het vertrouwen in de politiek ondermijnde. Onze felicitaties aan de strijdbare bewoners, want vandaag bond het college in en stuurde de onzalige plannen voor de Peperstraat terug naar de tekentafel. Strijd loont!

En dan die Europese School. Wat móéten we ermee? Het is duidelijk dat deze plannen indruisen tegen alles dat deze raad en het college zelf belangrijk vonden. Op een plek waar heel veel sociale woningen gebouwd konden worden, wil Zaanstad een school hebben voor expats. Een school voor ouders van kinderen die nadrukkelijk niet opgenomen behoeven te worden in de Nederlandse samenleving.

Hoe anders is de houding van het gemeentebestuur naar mensen in achterstandswijken als Poelenburg en Peldersveld. Daar geen rode loper...

Overigens, in het debat over de Europese School werd de raad, deze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, op achterstand gezet door geheimhouding door het college. En daar bouwde het college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Dan het klimaatakkoord. In 2009 werd met de gemeenteraad afgesproken dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zou zijn. Niets is echter minder waar. Nu willen we ergens tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Ambtelijke molens draaien langzaam. En het wordt vervelend, maar daar bouwt het college weer aan de teleurstelling in 'de politiek'.

Gelukkig is er de gunstige omstandigheid dat Zaanstad tussen maar liefst drie Natura 2000-gebieden ligt. En omdat de uitstoot volgens de Europese richtlijnen én de rechter fors moet verminderen is het afgelopen met de bouw van dure luxe woningen in het buitengebied, is de kans op extra autowegen rond Zaanstad zowat verkeken en moet de vervuilende industrie in en rond Zaanstad vooral héél veel schoner. De SP hoeft binnenkort niet meer tegen windmolens te vechten, maar heeft nu koren op de molen. Daaroveer komt de SP met moties en amendementen.

Dan het investeringsfonds en de kredietbesluiten. Eerst maar weer eens naar de A8-A9. Het is Zaanstad niet gelukt om voor wat betreft deze provinciale snelweg de molen op de wind te houden. Nu meldt het investeringsfonds dat er € 7 miljoen uitgegeven zal worden in 2023 en € 7 miljoen in 2024. Maar komt die weg er? Is het gezien diverse uitspraken over uitstoot en dure inpassing van de weg in het landschap en voor Zaanstad nog zinvol om € 14 miljoen in het investeringsfonds te laten zitten? De provincie heeft de financiering van de A8-A9 al uit haar investeringen te halen. De SP komt met een amendement om de € 14 miljoen in Zaanstad nuttiger te gaan besteden. Aan de openbare ruimte!

En als laatste: De Kraaien. Daarvoor staat bijna 4 miljoen klaar om uit te geven. Maar de verhuizing van de hockeyclub is nog steeds niet aanstaande. Nog steeds bedreigt de stikstof het nabije Natura 2000-gebied, wat juridisch allemaal nog niet zo simpel is. Laten we de juridisch geschoolde deskundigen hun werk doen en de SP zal hen daarbij aanmoedigen. Dat houdt onze rol als politiek zuiver, en zó herstel je het vertrouwen in de rechtsstaat en de gemeenteraad.

Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de krachtige rol van de volksvertegenwoordiging, onafhankelijk van dichtgetimmerde coalitieakkoorden, ongezonde wekelijkse achterkamertjesoverleggen tussen collegepartijen en wethouders waarin wordt bepaald welke ruimte een coalitiefractie krijgt, alles om een Omtzigt in spe te 'sensibiliseren'. Het gaat om onafhankelijkheid, om principes, om het bepalen van beleid en controleren van de uitvoering daarvan. En wat de SP betreft om menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, tegen het grote geld en tegen vermalende ambtelijke molens, en voor een groene en solidaire toekomst voor iedereen ongeacht waar je wieg stond of staat!

U bent hier