h

Vluchtelingen en deugmensen

10 oktober 2021

Vluchtelingen en deugmensen

We zien het allemaal dagelijks in het nieuws voorbijkomen. Nu er ook vluchtelingen uit Afghanistan opgevangen moeten worden lopen de AZC's vol en wordt her en der noodopvang ingezet. Noodopvang is sobere vluchtelingenopvang die - hopelijk - niet lang duurt. Maar helaas is noodopvang broodnodig.

Met kennelijk een vooruitziende blik zonden op 23 augustus de fracties van D66, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, ROSA, CDA en PvdA een open brief naar het college van B&W. Het drama dat zich in Afghanistan voltrok bewoog de fracties om Zaanstad aan te bieden als een plek waar noodopvang van vluchtelingen mogelijk moet zijn. De Taetshallen op het Hembrugterrein was de voorgestelde plek. Al op 31 augustus kwam het COA met het verzoek om inderdaad de Taetshallen in gebruik te nemen als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.

Maar het bleek teveel gedoe om de Taetshallen voor de vluchtelingenopvang in gebruik te nemen. En het duurde vooral veel te lang en de nood is hoog. Daarom kwam van het COA het voorstel om één van de voormalige bajesboten, die al eerder omgebouwd was van bajesboot naar vluchtelingenopvang, maar weer naar Zaanstad te slepen. De beoogde ligplaats is dezelfde als de vorige keer. Ver van de Zaankanters en dichtbij een bedrijventerrein in de Isaac Baarthaven in Zaandam. En jammer, jammer, er is geen andere plek om het ponton aan te meren. De SP had liever een plek dichterbij de bewoonde wereld gekozen.

In het Zaanstad Beraad van donderdag 7 oktober speelde zich een beschamende vertoning af. Daar waar een meerderheid van de raadsfracties in Zaanstad zich uitsprak vóór de vluchtelingenboot en - schoorvoetend - vóór de enig mogelijke ligplaats van het ponton, haalden de fracties van POV, PVV, DZ en LZ alles uit te kast om te voorkomen dat er vluchtelingen in Zaanstad zouden komen. De aanwezige raadsleden die vóór de noodopvang voor vluchtelingen waren, werden door de tegenstanders 'deugmensen' genoemd. Blijkbaar is het verkeerd om - uit begrip en respect voor mensen die elders bedreigd worden in hun bestaan - een veilige haven aan te bieden, ook al is deze niet bepaald luxueus.

Maar de noodopvang komt er. Als het COA tenminste aan de voorwaarden van de gemeente Zaanstad zal voldoen. Vluchtelingen welkom in Zaanstad!

U bent hier