h

Gert van Riet

0654636636

Ik ben 70 jaar en woon nu ongeveer drie en een half jaar in Zaanstad, Zaandam. Ik ben een bezig baasje en werk nog 16 uur per week in de zorg. Verder heb ik een website waar sieraden, knopen van polymeer
klei en tevens kralen accessoires verkocht worden. En ik ben lid van een band.

Ik vind het belangrijk dat de stem van de SP wordt gehoord, want dat is de stem van het volk. Een doel is om de sociale huisvesting te verbeteren, minstens 50% bij nieuwbouw, dat er een goed lokaal ondernemersklimaat is, vooral voor het Midden en Klein bedrijf (MKB), goede en betaalbare zorg zowel voor wat betreft de thuiszorg als in de intramurale zorg in o.a. verzorgings- en verpleeghuizen.

Mijn belangrijkste motief om naar Zaanstad te verhuizen was onze dochter die hier met man en kind woont. Maar inmiddels heb ik het wel en wee van de stad ook in mijn hart gesloten.

Als bestuurslid van de SP Zaanstreek hoop ik te kunnen bijdragen aan een eerlijk en sociaal Zaanstad, opkomend voor de gewone man en vrouw. Ik wil het sociale gedachtegoed,  waar de SP zich ook landelijk voor inzet, uitdragen. Mijn bewondering gaat uit naar Renske Leijten die voorop heeft gestaan in de toeslagenaffaire en die zich niet met een kluitje in het riet heeft laten sturen door Rutte en zijn kliek, maar die vasthoudend is geweest om de onderste steen boven te krijgen...

U bent hier