h
Verkiezingsprogramma SP Zaanstad 2018

Werk en inkomen

Iedereen heeft recht op werk en een fatsoenlijk inkomen, maar uiteindelijk werken we om te leven en niet andersom.

Baanstede, het bedrijf voor sociale werkgelegenheid, is per 1 januari 2018 opgegaan in een nieuw participatiebedrijf Werkom, dat Zaanstad samen met de gemeente Purmerend heeft opgericht. De SP heeft er keihard aan gewerkt om de positie van mensen met een arbeidsbeperking die bij Baanstede werken te beschermen. De SP heeft veel invloed gehad, met als resultaat dat Baanstede als geheel kon worden opgenomen in het nieuwe participatiebedrijf.

Het aantal mensen zonder werk is in de afgelopen periode flink gestegen. De werkloosheid neemt sinds enkele jaren wel weer af, maar de groep bijstandsgerechtigden groeit nog steeds en is nu zestig procent groter dan in 2014. Twee derde van de bijstandsgerechtigden komt moeilijk, voor een deel nooit meer, aan het werk, dat betekent dat we anders om moeten gaan met mensen in de bijstand. Geen heksenjacht om mensen te bestraffen als ze zich niet aan onnodige regels houden, maar een menswaardige behandeling gericht op meedoen in de samenleving, met of zonder werk. Het streven blijft om iedereen die wel kan werken een optimale kans te geven op volwaardig werk, tegen een volwaardig loon, dus geen banencarrousel met slecht betaalde baantjes die het perspectief op een redelijk inkomen niet verbeteren.

De groter wordende groep waarvoor werken in het bedrijfsleven niet meer mogelijk is, moet menswaardiger worden behandeld. De SP wil een regelarme bijstand en voldoende ondersteuning om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Dat kan met vrijwilligerswerk of met mantelzorg in een samenleving waar iedereen meetelt. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Geen repressie, geen boetemaatregelen, maar stimulerende maatregelen. Het sociaal kapitaal van mensen zonder reguliere baan moet beter worden aangesproken, initiatieven van onderop moeten door de gemeente worden ondersteund. De SP wil dat mensen in de bijstand tweehonderd euro per maand mogen bijverdienen zonder gekort te worden op de uitkering.

Er is een groeiende groep ZZP’ers, waarvan een groot deel niet in staat is een pensioen op te bouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering te betalen. Tachtig procent van de ZZP’ers is niet verzekerd (Bron: ZZP succes index november 2017 ABNAMRO). De SP wil dat de gemeente een coördinerende rol op zich neemt voor een betaalbare arbeidsongeschiktheids-verzekering, die zo aantrekkelijk is dat het percentage verzekerden flink omhoog gaat. Er komt beter beleid voor armoedebestrijding. In principe moet iedereen met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum recht hebben op ondersteuning uit de bijzondere bijstand. De rest wordt aangevuld met maatwerk. Schuldhulp wordt geprofessionaliseerd, de verplichte eigen bijdrage voor juridische bijstand wordt door de gemeente betaald voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

Wat gaan we doen:

 • Betere aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven. De oude ambachtsschool moet terug.
 • Er komt een loket voor stageplaatsen voor studenten uit het MBO, HBO en universiteiten.
 • Stimuleren werkgelegenheid voor verduurzaming van de stad.
 • Coördineren initiatieven arbeidsongevallenverzekering
 • Professionaliseren schuldhulp.
 • Recht op ondersteuning uit bijzondere bijstand, tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
 • Regelarme bijstand.
 • Mogelijkheid tweehonderd euro per maand bij te verdienen voor mensen in de bijstand.
 • Geen banencarrousel met perspectiefloze baantjes. Stagetrajecten die bij een opleiding horen mogen niet onbetaald blijven, werk is werk en dat wordt betaald.
 • Ruimte geven voor initiatieven van onderop die de participatie bevorderen, zodat bijstandsgerechtigden ook zonder baan mee kunnen blijven doen in de samenleving.
 • Plan van aanpak voor slechtlopende winkelstraten en gebieden.

U bent hier