h
Verkiezingsprogramma SP Zaanstad 2018

Cultuur, sport en vrije tijd

Een mens leeft niet bij brood alleen

CULTUUR

Er is in de afgelopen periode onverantwoordelijk veel bezuinigd op het buurtwerk en op welzijn. Buurthuizen hebben het moeilijk, de Poelenburcht is failliet gegaan, de meesten kunnen de touwtjes nauwelijks aan elkaar knopen. Buurhuizen zijn zelf verantwoordelijk om de gebouwen rendabel te exploiteren. Dat is een loden last voor de organisaties. De SP heeft gepleit voor meer financiële ondersteuning voor buurthuizen. Daardoor zijn de bezuinigingen deels teruggedraaid, maar het blijft behelpen. Wij willen meer geld voor de buurthuizen, zodat een betaalde beheerder kan worden aangetrokken en/of meer ruimte ontstaat voor buurtactiviteiten.

De gemeente heeft besloten een geldverslindend cultuurcluster te bouwen naast het
 station van Zaandam, waardoor het risico ontstaat dat daar alle aandacht en geld naar toe gaat. De SP wil de kleinschalige cultuur in de buurthuizen in de wijken behouden.

In de komende periode, in 2021, is het precies 150 jaar geleden dat de beroemde Franse schilder Monet talloze schilderijen heeft gemaakt van en in de Zaanstreek. Hij was zwaar onder de indruk van de kleurrijke stad en samenleving. De gemeente wil dat gaan vieren in 2021 met stadsbrede activiteiten en in 2026 met een grote overzichtstentoonstelling. Ook de SP ziet deze evenementen als een kans voor de stad, maar dan vooral voor alle inwoners. Wij willen dat iedere Zaankanter wordt betrokken bij de festiviteiten en dat er veel aandacht voor is in het onderwijs, in samenwerking met het Zaans Museum, om zo het historisch besef en de betrokkenheid bij de stad te vergroten. Het mag geen geldverslindend elitair project worden.

Wat gaan we doen:

 • Meer financiële armslag voor buurthuizen en buurtactiviteiten.
 • Betaalde beheerder bij de buurthuizen.
 • De kosten van de gebouwen worden losgekoppeld van het budget voor de activiteiten.
 • Het cultuurcluster mag niet alle aandacht en geld naar zich toe zuigen, kleinschaligheid blijft belangrijk. Er moet een cultuurhuis in Zaanstad-Noord komen.
 • Cultuureducatie in samenwerking met het Zaans Museum.
 • Sterk Zaans merk ontwikkelen.
 • Monetjaar gebruiken om alle inwoners van Zaanstad bij het evenement te betrekken, het moet geen geldverslindend elitair project worden.
 • Meer samenwerking culturele instellingen in de regio.
 • Meer aandacht voor jongerenprojecten, zoals het Foodfestival.
 • Gratis Wifi in centrumgebieden.
 • Lokale media verder ontwikkelen, meer aandacht voor cultuur en politiek bij RTV Zaanstreek.
 • Bevordering participatie bij kunstprojecten ontwikkelen in de wijk.
 • Meer vrijheid voor initiatieven van onderop, rafelranden gebruiken voor creatieve ontwikkelingen.

SPORT EN VRIJE TIJD

Wij willen dat sportvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor allen die daaraan mee willen doen. Een peperduur hockeyveld van 6 miljoen bij Rooswijk is daarvoor niet de beste oplossing. Voorts is het belangrijk dat er in de openbare ruimte, parken en plantsoenen sportattributen zijn voor jong en oud. Daarnaast is het een uitdaging om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, dat is veel gezonder voor mens en milieu. In Amsterdam is een leenfietsenproject opgestart door een commerciële onderneming, met chaos als gevolg. Wij moeten dat beter doen. Een goede fietsinfrastructuur is van groot belang.

Wat gaan wij doen:

 • Sporttoestellen in de openbare ruimte voor jong en oud.
 • Meedoen goedkoper maken voor mensen met lagere inkomens.
 • In breedeschoolverband moeten de buitenschoolse activiteiten gratis zijn.
 • In het basisonderwijs krijgen kinderen twee keer per week gymnastiekles van een vakleerkracht.
 • Inzetten op breedtesport, niet alleen op topsport.
 • Ontwikkelen snelfietspadennetwerk.
 • Leenfietsenplan maken.
 • Fietsroutekaart maken en bestaande routes optimaliseren, knelpunten en onnodige omwegen oplossen.
 • Voorzieningen om ervoor te zorgen dat elk kind leert zwemmen. Kinderen van ouders met een minimuminkomen krijgen gratis zwemles.
 • Sportkaart voor oudere inwoners.

U bent hier