h

ROSA en SP: geen vluchtellingendetentie in nieuwe gevangenis

12 december 2013

ROSA en SP: geen vluchtellingendetentie in nieuwe gevangenis

Op het industrieterrein Hoogtij komt na jaren eindelijk de langverwachte penitentiaire inrichting (gevangenis). Nu de plannen concreter zijn geworden blijkt staatssecretaris Teeven de mogelijkheid open te willen houden dat er niet alleen veroordeelde criminelen worden opgesloten, maar misschien ook vluchtelingen. Mensen dus die niets hebben misdaan, geen criminelen zijn, maar alleen niet de juiste papieren hebben.

Veel partijen in de Zaanse raad, en niet in de laatste plaats de SP en ROSA, hebben zich verzet tegen het opsluiten van vreemdelingen. Dat gebeurde eerst in mensonterende omstandigheden op de bajesboten, maar die zijn nu gelukkig weg. We willen niet dat via een 'achterdeurtje' weer mensenrechten worden geschonden in Zaanstad, nu in de nog te bouwen gevangenis. Daarom vragen we op donderdag 19 december via een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde van de dag'  om een principe-uitspraak dat we dit als gemeente Zaanstad niet willen!

De tekst:

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2013,

Behandelend de beantwoording artikel 51 vragen van ROSA inzake vreemdelingendetentie in de PI Zaanstad,

Overwegende dat:

Geen schriftelijke stukken zijn te overleggen waaruit blijkt dat vreemdelingendetentie op Hoogtij is uitgesloten.

De hoofddirecteur van de DJI, dhr. Hennephof,  in eerste instantie aangaf dat het nieuwe justitiële complex op Hoogtij ook geschikt zou zijn voor vreemdelingenbewaring.

Besluit:

De verantwoordelijk staatssecretaris van justitie, dhr. F. Teeven, d.m.v. deze motie kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Zaanstad onder geen enkele voorwaarde illegalen en/of (uitgeprocedeerde) asielzoekers wil detineren in de PI op Hoogtij, alleen op basis van het feit dat ze geen geldige verblijfsdocumenten bezitten.

En gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier