h

Rode kaart voor college, winst voor SP

20 maart 2014

Rode kaart voor college, winst voor SP

Ruim 10% van de Zaankanters heeft woensdag SP gestemd. Dankzij deze bijna 6.000 stemmen, 2.100 meer dan bij de laatste verkiezingen, gaat de SP in de Zaanse raad van drie naar vijf zetels! We bedanken onze stemmers en feliciteren onder andere de lokale linkse partij ROSA en grote winnaar D66 met hun resultaat.

Het gejuich van de SP'ers galmde in de grote hal van het stadhuis toen burgemeester Faber de uitslag bekendmaakte. Enige tientallen SP'ers hadden zich daar na een gezamenlijk etentje als afsluiting van de campagne verzameld. Onder de SP'ers waren niet alleen raads- en bestuursleden, maar juist ook gewone leden, sympathisanten, thuiszorgwerkers, mensen van de sociale werkvoorziening BaanStede, fabrieksarbeiders, gepensioneerden, welzijnswerkers... Een doorsnee van onze achterban, van de meerderheid van de Zaanse bevolking.

Lijsttrekker Patrick Zoomermeijer bedankte alle vrijwilligers voor hun enorme inzet in de afgelopen weken.

Patrick ZoomermeijerZoomermeijer: "Deze uitslag is een keiharde afrekening, een rode kaart, voor het vorige college. De PvdA en VVD kregen zware klappen, de ZOG houd zelfs maar één zetel over. De collegepartijen hadden een meerderheid van 22 zetels in de 39-koppige gemeenteraad en zijn nu teruggevallen naar slechts 13 zetels. De mensen in Zaanstad hebben hen afgerekend op hun beleid van bezuinigingen, afbraak en financiële avonturen. Mensen willen nu eenmaal bibliotheken, buurthuizen, echte banen, meer betaalbare woningen, goede en toegankelijke zorg. Alles wat het vorige college slaafs afbrak omdat hun eigen partijen in Den Haag dat wilden. De groei van onder andere de SP en ROSA drukken een behoefte uit aan strijd tegen neoliberaal beleid en vóór sociale verandering. De college-onderhandelingen zullen met deze uitslag pittig worden, ik hoop dat de PvdA de roep om een linkse koers heeft begrepen en dat D66 beseft dat veel van haar stemmers ook een sociaal Zaanstad willen. Hoe dan ook, de SP, de enige socialisten binnen en buiten de raad, zijn versterkt uit de verkiezingen gekomen. Bedankt, Zaanstad!"

Vrijdag wordt de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt en mogen de partijen hun mening geven over deze uitslag en de mogelijke college-onderhandelingen.

Blijf ondertussen niet op je handen zitten. De verkiezingen zijn helaas maar eens in de 4 jaar, de strijd voor een 100% sociaal Zaanstad moeten we elke dag voeren. Binnen en buiten de raad, samen. Doe met ons mee!

Fractie en bestuur SP Zaanstreek

Meer lezen?

U bent hier