h

Nieuw college: koehandel en achterkamertjespolitiek

15 mei 2014

Nieuw college: koehandel en achterkamertjespolitiek

Patrick ZoomermeijerHet heeft wat voeten in de aarde gehad, maar hier wordt ons dan eindelijk een coalitieprogramma gepresenteerd. Of het meer waard is dan het papier waarop het geschreven is, zullen we als SP samen met onze achterban nog gaan bekijken de komende weken. Niet met onze stakeholders, maar met mensen van vlees en bloed die een sociaal Zaanstad willen. We zullen het kritisch doorlichten, maar niet vanavond, dit is nog niet het moment.

Fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 15 mei over hoe D66 en PvdA links buitensloten

Waar het nu wél het moment voor is, is om terug te blikken op de collegevorming. Dat dit nieuwe college aanbied om in gesprek te gaan met stakeholders, met de oppositiepartijen, eventuele aanvullingen toe te voegen aan het coalitieprogramma in een appendix... Dat dit college claimt openheid na te streven, dat D66 de formatie continu heeft gestuurd en zelf zegt voor ‘transparantie’ te staan... Dat is wel een ongehoorde brutaliteit om nu de vermoorde onschuld te spelen na hoe D66 én de PvdA, met op de achtergrond altijd de VVD, de afgelopen twee maanden oude politiek, achterkamertjespolitiek en koehandel hebben bedreven!

Oude politiek omdat inhoud nooit voorop stond in het proces, maar het om de poppetjes ging. Niet over de eigen schaduw heen kunnen stappen, partijen zien als pionnen in een spel, nooit het belang van de meerderheid van onze inwoners voorop. Met de linkse partijen SP, ROSA en GroenLinks werd nooit over de inhoud gesproken, ons gezamenlijke startdocument voor een sociaal Zaanstad werd niet eens in ontvangst genomen.

Achterkamertjespolitiek omdat voor D66 een college zonder VVD nooit een optie was, zonder dat ze dat openlijk als voorwaarde formuleerden. Altijd zat de schaduw van de VVD aan tafel bij de gesprekken. En dat in de verkiezingscampagne of in hun oppositiejaren in het midden lieten. Het verder in het proces, nadat links op een zijspoor was gezet, meerdere partijen zonder dat ze het van elkaar wisten een worst voorhouden en personen uitsluiten. Het startdocument van D66 en PvdA is nooit openbaar geweest, dat van SP, ROSA en GroenLinks wel.

Koehandel, of moet ik zeggen paardenhandel, omdat het slechtste paard van stal weer gewoon terugkomt in dit college.

Dat D66, ooit de partij van ‘nieuwe politiek’, de partij van ‘anders, ja’ deze weg heeft bewandeld. En dus een partij is geworden zoals alle andere. In Amsterdam heeft precies dezelfde houding geleid tot het deze week stranden van de collegevorming. Ook daar heeft D66 niet gebracht waar veel van haar kiezers op hoopten: een andere manier van politiek bedrijven, mensen weer echt betrekken in plaats van wantrouwen in de politiek te vergroten.

Dat wij als SP dit allemaal brutaal vinden, is niet het ergste. Wij zijn taai en geven niet op, wij hebben een wereld te winnen.

Maar hoe brutaal is dit naar onze inwoners toe? Wat het coalitieprogramma ook moge inhouden, ongeacht hoe je de verkiezingsuitslag op 19 maart ook duidt: dit college doet geen recht aan de kiezers. Vier verliezers in het college, waaronder de pilaren van het beleid van het vorig college: PvdA en VVD, die samen 5 zetels verloren. En dan de ZOG: van 4 zetels naar 1 zetel, tegen de landelijke trend van winst voor lokale partijen in. Logisch ook, na het rampzalige cultuurbeleid. Dat werd afgestraft. Maar toch is de ZOG weer welkom, want nodig om een meerderheid mogelijk te maken.

Dit is een klap in het gezicht van de kiezers, de inwoners van Zaanstad, die overduidelijk afrekenden met het vorige college en het afbraakbeleid dat ze uitvoerden. En dan is de tweede klap om mooi weer te gaan spelen met gepraat over ‘stakeholders’, ‘transparantie’ en ‘appendices’. Nee bedankt, we gaan gewoon oppositie voeren! Keihard, voor 100% sociaal!

Meer lezen?

U bent hier