h

Gemeente, pak misstanden antikraak-bureaus aan!

4 september 2014

Gemeente, pak misstanden antikraak-bureaus aan!

Patrick ZoomermeijerDe SP deed samen met de andere linkse partijen een poging om de rechteloosheid van tijdelijke bewoners in een zogenaamde antikraak-constructie op te lossen. Antikraak wordt steeds vaker gebruikt door pandeigenaren, terwijl door de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen veel mensen aan de goden zijn overgeleverd als ze noodgedwongen 'antikraker' worden. De Durghorst was hiervan een recent en zeer schrijnend voorbeeld. Vandaar dat we deze twee moties 'vreemd aan de orde van de dag' indienden.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 4 september 2014

De aanleiding voor deze twee moties over antikraak (eerste motie, tweede motie), die door de SP, ROSA en GroenLinks zijn in gediend, was en is de situatie rond de Durghorst. Een voorbeeld van hoe het principe 'antikraak' door bepaalde bureaus wordt misbruikt.

In het voormalig bejaardentehuis Durghorst in Krommenie wonen nu enige tientallen tijdelijke bewoners. Dat zijn niet alleen studenten of jongeren, maar ook ouderen en mensen die zijn gescheiden. Mensen dus die niet 'eens uit willen proberen hoe het is om op zichzelf te wonen', maar mensen voor wie dit de enige manier was om snel aan betaalbare woonruimte te komen. Mensen voor wie situatie echt zeer schrijnend is. Wij van de SP hebben ze uitgebreid gesproken en zij-aan-zij met ze actie gevoerd. Als u wilt weten hoe het is om te leven als hen, dan brengen wij u graag met hen in contact.

De bewoners wonen daar via het bureau Camelot, een grote multinational. Dat bureau is ingeschakeld door de eigenaar van het pand van de Durghorst, de Zaanse woningcorporatie Parteon.

Voor de zomer werd een deel van die tijdelijke bewoners verteld dat ze hun woonruimte in 28 dagen moesten verlaten. Dit omdat het Leger des Heils in overleg met Parteon en de gemeente dat deel van de Durghorst voor drie maanden wilde gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van haar bewoners van haar pand aan dat Westzijde in Zaandam, dat wordt verbouwd.

De bewoners van de Durghorst echter, wisten niet beter dan dat ze voorlopig nog konden blijven in de Durghorst. En nu zij op straat staan - want dat staan zij sinds een paar dagen! - zijn zij net zo dakloos als de cliënten van van het Leger des Heils, die hun plek zullen innemen.

Het bureau Camelot heeft in de tijd dat zij in de Durghorst woonden hun privacy geschonden door ongevraagd met een loper hun woning binnen te komen. Camelot heeft veel kosten in rekening gebracht, terwijl veel onderhoud en veiligheidsvoorzieningen zoals brandmelders voor rekening kwamen van de bewoners. Camelot hanteerde een opzegtermijn van minder dan een maand. Bewoners voelden zich geïntimideerd door medewerkers van Camelot.

We willen hier vanavond niet de discussie oprakelen over hoe het allemaal zover is gekomen met de Durghorst en hoe de keus van de gemeente, Parteon en het Leger des Heils op de Durghorst is gevallen en waar dat toe heeft geleid.

We willen slechts aandacht vragen voor het feit dat met de huidige lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, antikraak en andere voormen van tijdelijke bewoning heel normaal zijn geworden.

En we willen graag via deze moties, één of beide, graag geregeld zien dat tijdelijke bewoners in panden van woningcorporaties meer rechten genieten. Zoals het recht op privacy en redelijke opzegtermijnen bijvoorbeeld.

In het ideale geval zouden tijdelijk leegstaande panden en woningen van corporaties rechtstreeks door de woningcorporaties verhuurd moeten worden. De voorwaarden waaronder dit gebeurt kunnen dan in de prestatie-afspraken tussen gemeente en woningcorporaties geregeld kunnen worden. In ieder geval zou de gemeente, voor zover dit al gebeurt, geen woonruimte via bureaus moeten verhuren met winstoogmerk en met een reputatie als die van Camelot.

Update

Helaas stemden alleen de drie linkse partijen voor deze moties, de andere partijen hadden geen oog voor de schrijnende situatie van tijdelijke bewoners. Of vonden dat de gemeente helemaal niet verantwoordelijk is voor het lot van haar eigen inwoners (oa. VVD, PvdA, D66).

Meer lezen?

U bent hier