h

Poelenburg 'ongepolijste diamant'

14 december 2014

Poelenburg 'ongepolijste diamant'

Vandaag trok een delegatie van de SP de wijk Poelenburg in om met diverse organisaties te bespreken wat hen drijft en wat hun leden en bezoekers ervaren in Poelenburg. Namens de Provinciale Statenfractie gingen Remine Alberts en Marnix Bruggeman mee, namens de Zaanse SP-gemeenteraadsfractie ikzelf en namens het Zaanse afdelingsbestuur kersvers afdelingsvoorzitter Maikel Kat en Recai Varli, Anna de Groot en Zeynep Varli-Tosun.

Foto: Zeynep Varli-Tosun

Verslag door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer

We zijn al recent bij buurthuis De Poelenburcht, bij DIDF, de Turkse seniorenvereniging Huzur en in november in de moskee geweest en zijn in contact met de Klankbordgroep Poelenburg.

Nu gingen we langs bij Plato, het platform van Turkse organisaties. Daarin zijn onder andere Huzur en de Alevitische vereniging verenigd. In een prettig gesprek met het bestuur van Plato bleken er recentelijk wat rare dingen te zijn gebeurd in de wijk. We spraken over 'afvaltoerisme' en het zonder hierover vooraf goed te communiceren dumpen van bouwafval in de wijk vanuit het ZMC dat nu wordt gerenoveerd.

We deelden onze wederzijdse zorgen over (jeugd)werkloosheid, schooluitval en slechte staat van veel woningen in Poelenburg. Daarbij kwam natuurlijk ook de uiteengespatte droom van stadsvernieuwing in Poelenburg (het Masterplan Poelenburg) aan de orde. Daarvan rest nu alleen nog de verlegging van de weg Poelenburg...

Sadegul Gunes, voorzitster van Plato, zei het heel treffend: "Poelenburg is als een ongepolijste diamant, maar niemand nog weet hoe de steen te bewerken". Maar dat er potentie is in Poelenburg, dat de wijk leeft en betere kansen en dus meer steun verdient dan ze nu krijgt, is duidelijk!

Ook in de Sultan Ahmetmoskee werden we hartelijk ontvangen, hier door meneer Ramazan, de voorzitter.

Hij vertelde hoe de moskee de thuisbasis is voor honderden gelovigen en welke rol de moskee in de wijk speelt. Hoe ze mensen met problemen doorverwijzen naar de juiste instanties en geen plek bieden voor fundamentalisme. Ook hij maakte zich zorgen over werkloosheid en de toekomst van de jeugd.

Al met al een nuttige middag. We zien de problemen, maar ook de oplossingen de wil om voor die oplossingen gezamenlijk, over culturen en geloven heen, in beweging te komen. Omdat de mensen van Poelenburg dat verdienen en kunnen! En omdat ze in actie dingen kunnen bereiken die gevestigde politieke partijen ondanks mooie woorden niet waar konden of wilden maken. De SP is anders: wij beloven niets voor de mensen te doen, maar met de mensen, tegen de stroom in als het moet, zij aan zij!

U bent hier