h

Vragen over kaalslag TSN Thuiszorg

20 mei 2015

Vragen over kaalslag TSN Thuiszorg

Patrick ZoomermeijerOp 22 april 2015 bereikte ons via de media het bericht dat TSN Thuiszorg voornemens is om 650 banen te schrappen, ongeveer 1500 tijdelijke contacten niet worden verlengd en de salarissen van zo'n 4300 werknemers fors verlaagd worden (ongeveer 30%).

Schriftelijke vragen door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer

TSN-directeur Zion Jongstra schrijft de "ongekend zware maatregelen" toe aan de bezuinigingen die staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gemeenten heeft opgelegd. Ook de gemeente Zaanstad ontkomt niet aan deze bezuinigingen.

De vakbond FNV schrijft op haar website: "De 650 ontslagen bij TSN Thuiszorg tonen aan dat het kabinetsbeleid funest is voor de zorg en de werkgelegenheid in die sector. FNV eist dat staatssecretaris Van Rijn ingrijpt en dat hij en minister Schippers stoppen met de 'goednieuwsshow' over hun zorgbeleid. Vorige week maakte de staatssecretaris nog bekend dat de zorgverschuiving 'beheerst' was verlopen."

Aangezien TSN Thuiszorg ook in Zaanstad één van de grootste werkzame thuiszorgorganisatie is, is de mogelijk impact ook hier enorm.

Vragen SP

  • Heeft u een indicatie van het aantal in Zaanstad werkzame vaste werknemers van TSN die hun baan dreigen te verliezen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
  • Heeft u een indicatie van het aantal in Zaanstad werkzame werknemers met een tijdelijk contract van TSN die hun baan dreigen te verliezen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
  • Heeft u een indicatie van het aantal in Zaanstad werkzame werknemers van TSN waarvoor (ongeveer 30%) salarisverlaging dreigt? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?
  • Bent u met de SP van mening dat de aangekondigde salarisverlagingen een onverantwoorde ontwikkeling is en dat alles in het werk moet worden gesteld om dat te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?
  • Aangezien TSN in Zaanstad relatief veel medewerkers in dienst heeft die zijn ingeschaald als HbH2 (of hoger), terwijl de meeste cliënten HbH1-hulp (gaan) ontvangen en Zaanstad dan alleen HbH1-hulp vergoed, bent u van mening dat werknemers van TSN in Zaanstad extra hard getroffen gaan worden door de voorgenomen maatregelen van TSN? Zo ja, wat vindt u hiervan? Wat wilt u hieraan doen? Zo niet, waarom niet?
  • Zijn er operationele effecten (voor de cliënten) van deze ontslagen voor de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp in Zaanstad? Zo ja, welke? Graag zo exact mogelijk.
  • Welke initiatieven onderneemt u om de werkgelegenheid voor ontslagen TSN-werknemers te redden? Bent u van plan dit bij de VNG aan te kaarten? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet?
  • Is het college van B&W van mening dat deze ontslagen, van zowel vaste werknemers als werknemers met een tijdelijk contract, en de aangekondigde salarisverlagingen het gevolg zijn van de forse bezuinigingen van de kabinet? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo niet, waarom niet?
  • Is het college van B&W bereidt om, in samenwerking met omliggende gemeenten, bij staatssecretaris Van Rijn protesteren tegen deze afbraak van werkgelegenheid? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet?
  • U heeft de raad eerder geïnformeerd omtrent extra rijksmiddelen in 2015 en 2016 bedoeld voor behoud van reguliere banen in de thuishulp. Op welke wijze is de TSN aankondiging te rijmen met het beoogde banen behoud? Is de inzet van deze middelen (deels) via de TSN gegaan? Zo ja voor welk bedrag en hoeveel banen zijn daardoor behouden gebleven? Zo nee, waarom niet?

Meer lezen?

U bent hier