h

Voor elk Zaans kind een zwemdiploma

27 augustus 2015

Voor elk Zaans kind een zwemdiploma

In een waterrijk land als het onze en een waterrijke streek als de Zaanstreek zou iedereen de kans moeten krijgen om te leren zwemmen. Er zijn Zaanse inwoners die nog niet van kindsaf bekend zijn met de leuke maar ook de gevaarlijke kanten van al onze mooie sloten, kanalen en meren. Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om toch zwemles te volgen. Het weer invoeren van schoolzwemmen zou hier volgens de SP zeker bij kunnen helpen.

Van de zomer zijn in Nederland zeker al elf zwemmers
om het leven gekomen. Raymond van Mourik,
directeur van de Reddingsbrigade, doet dan ook vandaag een oproep om het schoolzwemmen in Nederland zo snel mogelijk weer in te voeren. Volgens Van Mourik krijgen we in Nederland "Poolse toestanden waar jaarlijks honderden mensen verdrinken", als de zwemcultuur in Nederland verder wordt afgebroken.

Het weer invoeren van zwemles was een belangrijk punt in ons Zaanse verkiezingsprogramma in 2014:

"We zouden graag het schoolzwemmen aan het vakkenpakket toegevoegd zien vanaf de eerste groep"

De Tweede Kamerfracte van de SP stelde al in augustus vorig jaar:

Zorg ervoor dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze oproep doet SP-Kamerlid Renske Leijten aan de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Bussemaker (Onderwijs).

Het Kamerlid reageert daarmee op zorgen van de Nederlandse Reddingsbrigade over de afnemende zwemvaardigheid in Nederland. Leijten: ‘De zorgen zijn niet nieuw. Ieder jaar wijst de reddingsbrigade er op dat kinderen minder of zelfs helemaal niet meer kunnen zwemmen. Zij zien daardoor een toename van het aantal zwemongelukken. Nog maar minder dan de helft van alle kinderen maakt nu het complete zwem-ABC af. Dat gaat de verkeerde kant op. Zwemexperts stellen dat de drie diploma’s nodig zijn om kinderen veilig te laten zwemmen. Het opnieuw invoeren van verplicht schoolzwemmen is dus een belangrijke stap.’

Vanuit de samenleving en de politiek wordt al jaren gepleit voor verplicht schoolzwemmen. Leijten: 'We kennen in Nederland een lange traditie van goed zwemonderwijs. Dat is belangrijk in ons waterrijke land. Helaas wordt de laatste jaren het schoolzwemmen wegbezuinigd bij steeds meer gemeentes. Het wordt tijd dat dit kabinet niet meer wegkijkt, onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid van ouders’. Laten we niet wachten tot het volgende zwemongeluk en nu ingrijpen.'

Leijten heeft de beide ministers Kamervragen gesteld.

De gevreesde ongelukken gebeuren nu, dus nu moet er iets gebeuren!

We zullen daarom bij het bespreken van de begroting later dit jaar met een voorstel komen.

Meer lezen?

U bent hier