h

TTIP ondermijnt democratie, ook in Zaanstad

3 september 2015

TTIP ondermijnt democratie, ook in Zaanstad

Patrick ZoomermeijerDe EU en de VS onderhandelen momenteel over een ingrijpend vrijhandelsakkoord genaamd TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership). Het doel is om zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen. Dat klinkt leuk, maar er zijn drie gevaren, waarvan niet iedereen zich bewust is.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer tijdens de raadsvergadering op 3 september 2015

Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het wegnemen van standaarden die juist bedoeld zijn om burgers te beschermen. Allerlei standaarden staan onder druk, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Als het verdrag wordt aangenomen, bestaat het risico dat lidstaten de vrijheid verliezen om zelf regels op te stellen. Een race to the bottom ligt voor de hand.

Het verdrag bevat een hoofdstuk (ISDS) over zogenaamde 'investeringsbescherming'. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale rechtbank aan te klagen als zij menen dat zij belemmerd worden door nationaal beleid. Dit zou ook gemeenten kunnen raken. De rechtsstaat wordt gepasseerd, de democratie uitgehold.

De totstandkoming van het verdrag verloopt buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces nauwelijks controleren. Van rechts tot links, van VVD tot SP, is hier in de kamer zware kritiek op. Het is nog maar de vraag of nationale parlementen überhaupt goedkeuring mogen geven. Als het aan de Europese Commissie ligt, gebeurt dat in ieder geval niet.

Als het TTIP-akkoord er komt, zal dat ook reële gevolgen kunnen hebben voor Zaanstad. Namelijk voor lokale regels over sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur. Zo zou het zomaar kunnen dat we in de toekomst worden aangeklaagd vanwege 'oneerlijke concurrentie' met ons smart energy grid, of dat een verbod op het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp door producent Monsanto wordt aangevochten.

Onlangs spande energiegigant Vattenfall, nu eigenaar van onze Nuonaandelen, een rechtszaak aan tegen de stad Hamburg. Dit vanwege milieuregels die daar waren ingevoerd. Die werden vervolgens afgezwakt uit angst voor schadeclaims. Dit zal vaker gaan gebeuren met TTIP, en dus de invloed van deze raad en ons college beperken.

Laten we ons daarom net als Amsterdam luid en duidelijk uitspreken tegen TTIP en de kritische Tweede Kamer, van links tot rechts, steunen in haar strijd tegen het schimmenspel rond dit verdrag. Omdat het ons ook zal raken!

Wij willen geen Amerikaanse toestanden, stop het wurgakkoord dat neerkomt op een economische NAVO.

Update

U bent hier