h

Liever kleinere AZC's

16 oktober 2015

Liever kleinere AZC's

Evert HartogDe toestroom van vluchtelingen is onder een regen van bommen uit oost en west in Syrië en Iraq, door burgeroorlogen in Afrika, door onverstandige interventies van het westen in Iraq en Afghanistan, waar onze rechtse regeringen aan mee hebben gedaan, in een stroomversnelling gekomen. Ook Zaanstad wordt er nu mee geconfronteerd. En ook Zaanstad zal zijn steentje moeten bijdragen om de slachtoffers van de wereldwijde ellende onderdak te bieden.

Bijdrage door raadslid Evert Hartog in de raad van 15 oktober 2015

Wij begrijpen dat onze inwoners daar ongerust over zijn. Dat legt een grote verantwoording op onze schouders. Wij moeten dit, samen met het COA, goed aanpakken en zorgen voor zo veel mogelijk begrip onder de bevolking. De ongerustheid aanwakkeren en een angstvisioen oproepen tegen de vluchtelingen is contraproductief.

Naar aanleiding van de toenemende toestroom van vluchtelingen heeft het COA in een brief van 15 juni 2015 de gemeente Zaanstad laten weten te willen starten met de verkenning naar een permanente AZC voor reguliere opvang binnen de gemeente Zaanstad. De raad heeft op 27 augustus aangegeven steun te geven aan een haalbaarheidsonderzoek voor een AZC.

De SP, Rosa en GroenLinks stellen met motie 94 voor, de opdracht voor een zoektocht naar een plaats voor een AZC te veranderen. Wij stellen voor om niet één plaats aan te bieden voor een groot AZC maar een aantal kleinere plaatsen voor AZC’s voor 100 tot maximaal 400 personen.

Dat is beter voor de beheersbaarheid, het is beter voor het vinden van draagvlak en het is beter voor de integratiemogelijkheden van asielzoekers. Wij volgen hiermee aanbevelingen van vluchtelingenwerk, de VNG en Mevrouw Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU in Amsterdam. In de tweede kamer vinden CU, GroenLinks en de PvdA met de SP dat kleinere centra beter zijn.

Meer lezen?

U bent hier