h

Solidariteit in plaats van haat

10 oktober 2015

Solidariteit in plaats van haat

Evert HartogDe toestroom van vluchtelingen is onder een regen van bommen uit oost en west in Syrië, door burgeroorlogen in Afrika, door onverstandige interventies door het westen in Iraq en Afghanistan, waar onze rechtse regeringen aan mee hebben gedaan, in een stroomversnelling gekomen. Ook Zaanstad wordt er nu mee geconfronteerd. En ook Zaanstad zal zijn steentje moeten bijdragen om de slachtoffers van de wereldwijde ellende onderdak te bieden.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het vluchtelingendebat op 8 oktober 2015

Wij begrijpen dat onze inwoners daar ongerust over zijn. Dat legt een grote verantwoording op onze schouders. Wij moeten dit, samen met het COA, goed aanpakken en zorgen voor zo veel mogelijk begrip onder de bevolking. De ongerustheid aanwakkeren en een angstvisioen oproepen tegen de vluchtelingen omdat het mensen uit andere culturen, met andere geloven zijn is contraproductief. Daar doen wij niet aan mee!

Nu de vluchtelingen hier zijn hebben wij twee mogelijkheden. Meegaan met de angst die er is en vluchtelingen als ongewenste vreemdelingen, ze als ongenode gasten beschouwen, of er het beste van maken en de vluchtelingen de kans geven zo snel mogelijk mee te doen met onze samenleving. Dat laatste is de enige optie.

Vluchtelingen willen niets liever dan betekenis krijgen voor anderen in onze samenleving, want dat kon niet in de landen van herkomst, dat was onmogelijk in de vluchtelingenkampen in de landen daaromheen. Daar was geen perspectief. Ze zijn verjaagd door onze bommen, ze leefden in onmenselijke toestanden in de kampen en hebben hun leven gewaagd door in gammele bootjes de middellandse zee over te steken. Velen van hen hebben dat niet overleefd. Geef de doorzetters die het gehaald hebben de kans weer een leven op te bouwen en een bijdrage te leveren aan ons land. Dat is beter voor ons en dat is beter voor de vluchtelingen.

Zaanstad draagt nu bij met een POL, in de Achtersluispolder en een tijdelijke noodopvang in het burgemeester In ’t Veldpark. Tevens zijn we op zoek naar een locatie voor een AZC.

De SP stelt voor de opdracht voor een zoektocht naar een plaats voor een AZC te veranderen. Wij stellen voor om niet één plaats aan te bieden voor een groot AZC maar een aantal kleinere plaatsen. Dat is beter voor de beheersbaarheid, het is beter voor het vinden van draagvlak en het is beter voor de integratiemogelijkheden van asielzoekers. Wij volgen hiermee aanbevelingen van Vluchtelingenwerk, de VNG en hoogleraar Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU in Amsterdam. In de tweede kamer vinden ook de CU, GroenLinks en zelfs de PvdA nu dat kleinere centra beter zijn.

Zaanstad heeft een achterstand met het plaatsen van statushouders. Statushouders dienen te worden geplaats zonder de druk op de woningmarkt te vergroten. De wachtlijsten, die al langer zijn geworden door het verkeerde woningbeleid van de laatse decennia, mogen er niet nóg langer door worden. Lukt ons dat niet dan is dat een recept voor vreemdelingenhaat. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Het is een grote uitdaging. Het plan van de landelijke PvdA om in twee jaar 100.000 tijdelijke woningen te bouwen ondersteunen wij.

De VVD-plannen om statushouders weg te stoppen in containerwoningen en kantoorgebouwen steunen wij niet. Wij verwachten zo snel mogelijk voorstellen van het college voor de oplossing van dit probleem.

Tenslotte stellen wij vast dat het Zaanstad niet lukt om de reiskosten te vergoeden voor statushouders die een inburgeringscursus moeten doen en daarvoor moeten reizen. Dat is beschamend. Het is niet uit te leggen dat, als de rijksoverheid een verplichting oplegt, de Zaanse overheid in gebreke blijft waardoor de verplichting niet kan worden uitgevoerd. Dat moet onmiddellijk worden opgelost.

U bent hier